Aktuellt

Samverkande framgångsfaktorer

Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov.

Ansatsen har varit att utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv, spana efter goda exempel och framgångsfaktorer som är till hjälp för behovsgruppen utlandsfödda i behov av omfattande samordnade rehabiliteringsinsatser.

Fortsätt läsa


Indikatorprojektet, ”Rapporter, Övrigt Material

(Däribland övriga rapporter i NNS rapportserie om samordningsförbundens inflytande)

0 kommentarer on Samverkande framgångsfaktorer
X