10-års jubileum – Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö!

Den 22 januari samlades ett 40-tal personer på Scandic, för att ”fira” den samverkan och utveckling som skett under den tid samordningsförbundet funnits. Stellan Berglund som varit förbundschef under alla åren berättade hur utvecklingen sett ut och spanade kring vad framtiden kan innebära. Stellan, som nu går i pension, avtackades också för sitt arbete. Ny förbundschef sedan 1/9 2015 är Maria Lindgren-Tuoma.

Två externa föreläsare bjöd på intressanta och tankeväckande föreläsningar. Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier pratade om vad som kan vänta oss framöver och vad som krävs av arbetslivet för att jobba med den förändring som är nödvändig. Stig-Arne Berglund, forskare från Umeå universitet pratade om positiva vändpunkter, förändringsprocesser hos unga i problematiska livssituationer.

Stig-Arnes, Anders och Stellans presentationer återfinns under; Seminarier, konferenser

Två lokala exempel på framgångsrik myndighetssamverkan presenterades också:

  • Arbetsmarknadstorget Skellefteå, som visar sig vara bäst i landet just nu när man tittar på samhällsekonomisk utvärdering.
  • TExAS som är ett utvecklingsprojekt för att stödja människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att klara sina studier. Här medverkade även sex deltagare som kunde berätta vilken betydelse TExAS har i deras livssituation.
0 kommentarer on 10-års jubileum – Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö!
X