Arbetsmarknadstorget

Verksamhetsbeskrivning

Arbetsmarknadstorget är en ordinarie verksamhet som erbjuder unga vuxna i åldrarna 16-29 år tidiga insatser för rehabilitering och vägledning. Huvudfokus är egen försörjning. Att tillgängliggöra samhällets resurser är grundläggande för målgruppen som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetsoförmåga. Personalen träffar deltagaren ofta och skapar en bärande relation. Målet är att ge deltagaren stöd och tid att komma till insikt för att kunna ta mogna beslut om sin framtid, samt uppnå högre livskvalitet och få sin vardag att fungera. Deltagaren erbjuds stöd vid besök på arbetsplatser och under praktik eller för att kunna slutföra sina gymnasiestudier.

Insatserna finns samlade för att kunna ge ett individuellt stöd till deltagaren att komma ut i egen försörjning via studier, praktik och arbete. Arbetsmarknadstorget utgör en plattform för samverkan vilket kortar kontaktvägarna mellan de fyra myndigheterna som arbetar utifrån ett gemensamt förhållningssätt. Samverkan utifrån respektive myndighets uppdrag ökar individens möjlighet att få rätt insats och stöd.

GENOMFÖRANDE

  • Handläggare ute i organisationerna gör bedömningen att individen är i behov av mer stöd/samverkan mellan flera myndigheter än vad man kan ge i sin ordinarie verksamhet
  • Handläggare och individen gör tillsammans en Remiss/intresseanmälan
  • Individen skriver på ett medgivande där den medger att angivna parter får ta del av sådan information som finns hos berörda myndigheter angående sin person och som gruppen finner nödvändig för att effektivt stödja rehabiliteringsprocessen

År 2016 lyfte NNS fram Arbetsmarknadstorget som en imponerande samverkansinsats. En samhällsekonomisk utvärdering 2013 visade på både kort- och långsiktig lönsamhet.

Verksamheten har fortsatt att uppvisa fantastiska resultat för perioden mars 2016 – maj 2017. Av nedanstående 60 personer som avslutade sitt deltagande i Arbetsmarknadstorget under den perioden var 4 registrerade anonymt och syns därför inte i statistiken:

FÖRSÖRJNING VID START

14 (25 %) aktivitetsstöd

11 (20 %) aktivitetsersättning

18 (32 %) försörjningsstöd

13 (23 %) ingen offentlig försörjning

FÖRSÖRJNING VID AVSLUT

23 (41 %) till arbete

5 (9 %) till studier

16 (28 %) aktivitetsersättning

7 (13 %) försörjningsstöd

5 (9 %) ingen offentlig försörjning

KONTAKT

Margaretha Larsson, utvecklingsledare

E-post: margareta.larsson@skelleftea.se

Tel. 0910-71 29 33; 070-566 80 623

DOKUMENT

Läs mer: Presentation av Arbetsmarknadstorget

 

Verksamhetsdetaljer

  • ProjektperiodOrdinarie verksamhet
  • ProjektägareArbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting
  • SamverkansparterDe fyra myndigheterna
  • StyrgruppLokala samverkansgruppen
  • MålgruppUnga vuxna 16-29 år som är arbetslösa, står långt från arbetsmarknaden, behöver långvarigt samordnat stöd från minst två myndigheter
  • KontaktpersonMargaretha Larsson, tel. 070-566 80 623
X