MySam – Myndighetsgemensam samverkan

Verksamhetsbeskrivning

MySam är en ordinarie verksamhet där samhällets insatser tillgängliggörs via Myndighetsgemensam samverkan, för personer 30 år och äldre.

Målsättningen är att erbjuda ett samordnat stöd och insatser som ökar möjligheten för deltagarna att ta steg närmare egen försörjning och motverka behov av långvarigt försörjningsstöd. Deltagaren ska uppleva att dennes medverkan i samordnad samverkan bidragit till en positiv, långsiktig och hållbar personlig utveckling. Syftet är att varje deltagare ska uppleva och kunna beskriva en förbättrad livskvalitet och ha närmat sig målsättningen egen försörjning.

Bedömningen att det finns ett behov av samordnat stöd från flera olika myndigheter kan vara av fysiska, psykiska, intellektuella, sociala och/eller arbetsmarknadsmässiga orsaker. Det ska finnas en önskan hos individen ett erhålla samordnat stöd från de olika myndigheterna/instanserna.

GENOMFÖRANDE

Remitterande instans gör bedömningen att individen har behov av fler insatser än vad de kan ge i sin egen organisation. En remiss/intresseanmälan formuleras i samråd med individen.

MySam samordnar och sammankallar aktuella myndigheter/instanser för samarbete runt den enskilde. Samverkan genom samarbetsmöten med individen i fokus där de olika myndigheterna deltar och bidrar med insatser utifrån respektive myndighets/instans uppdrag.

MySam drivs av: Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö och Socialtjänsten.

KONTAKT

Eva Hedlund, samordnare

E-post: eva.hedlund@skelleftea.se

Tel. 070-604 58 16

DOKUMENT

Verksamhetsdetaljer

  • ProjektperiodOrdinarie verksamhet
  • ProjektägareSkellefteå kommun
  • SamverkansparterHälso- och sjukvården, Försäkringskassan, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Arbetsförmedlingen
  • StyrgruppRepresentanter från deltagande myndigheter
  • Målgrupppersoner 30 år och äldre, som behöver samordnat stöd från två eller fler myndigheter och har eller riskerar få behov av långvarigt försörjningsstöd.
  • KontaktpersonEva Hedlund, samordnare, tel. 070-604 58 16
X