Nästa steg

Verksamhetsbeskrivning

Socialfondsprojektet Nästa steg syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga 15-24 år i Skellefteå genom tillämpning av metoderna Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS). Projektägare Solkraft är en mellanarbetsplats i kommunal regi som fungerar som en arbetsintegrerad social verksamhet. Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö är medfinansiär.

Insatserna som kommer att genomföras på Solkraft beräknas nå cirka 60-80 deltagare under de närmaste tre åren samt ett 10-tal berörd personal som ska utbildas i metoderna. Solkraft vill testa och utveckla samverkan, förändra och anpassa arbetssätt utifrån erfarenhet och teori, samt påbörja långsiktig och varaktig implementering. En förväntad långsiktig effekt är att fler unga ska etableras på arbetsmarknaden något som Solkraft vill ska ske mer effektivt än idag.

Projektet genomförs med en blandning av interna och externa aktiviteter såsom workshops, transnationellt utbyte, deltagaraktiviteter, jämställdhets och tillgänglighetsarbete.

Målgrupper: unga (15-24 år), nyanlända invandrare, personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer som är eller har varit sjukskrivna och behöver stöd för återgång i arbete, personer som befunnit sig utanför arbetsmarknaden i mer än 12 månader samt långtidsarbetslösa som inte är anmälda på Af, anställda som ska utbildas i metoderna SE och IPS.

Kontaktperson: Elin Gren, projektledare

Mobilnr: 072-211 00 78

Kommunväxel: 0910-73 50 00

E-post: elin.gren@skelleftea.se

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2018-03-01 - 2021-02-28
  • ProjektägareSkellefteå Kommun Solkraft
  • SamverkansparterSamordningsförbundet och de fyra myndigheterna
  • Styrgrupp-
  • MålgruppUnga (15-24 år), nyanlända invandrare, långtidsarbetslösa, anställda.
  • KontaktpersonElin Gren, mobilnr: 072-211 00 78
X