Psykisk hälsa Arbetsliv

Verksamhetsbeskrivning

Inom socialfondsprojektet Psykisk hälsa Arbetsliv kommer projektägaren Solkraft att kompetensutveckla 75 chefer och andra nyckelpersoner med personalansvar på kvinnodominerade arbetsplatser inom socialförvaltningarna i Skellefteå, Norsjö och Arjeplog. Syftet är att minska ohälsan på utsatta arbetsplatser. Arbetet kommer att ske med stöd av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö som också är medfinansiär.

Kompetensutvecklingsprocessens innehåll kommer att utformas under projektets analys- och planeringsfas (2018-03-01 – 2018-08-31).

Genomförandefasens innehåll (2018-09-01 – 2019-12-31):

  • Chefsgrupp 1, fem utbildningstillfällen plus fyra uppföljande träffar. Trainers deltar under alla tillfällen för att sedan kunna jobba självständigt.
  • Inspirationsföreläsningar, cirka en per halvår.
  • Chefsgrupp 2, fem utbildningstillfällen.
  • Chefsgrupp 3, fem utbildningstillfällen.

Avslutsfas (2020-01-01 – 2020-02-29).

Kontaktperson: Åsa Forssell, verksamhetsutvecklare

Mobilnr: 070-622 06 39

Tel. 0910-73 56 46

E-post: asa.forssell@skelleftea.se

Artikel om Psykisk hälsa Arbetsliv

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2018-03-01 - 2020-02-29
  • ProjektägareSkellefteå Kommun/Solkraft
  • SamverkansparterSocialförvaltningarna i Skellefteå, Norsjö och Arjeplog.
  • Styrgrupp-
  • MålgruppAnställda, 185 st
  • KontaktpersonÅsa Forssell, mobilnr: 070-622 06 39
X