Vägen Vidare

Verksamhetsbeskrivning

Vägen Vidare är ett socialfondsprojekt som syftar till att skapa ett högre arbetskraftsdeltagande i Skellefteå och Norsjö  för gruppen långtidsarbetslösa med sammansatt problematik. Metodutveckling och individinsatser ska stärka personer med särskilt svag anknytning till arbetsmarknaden med fokus på långsiktigt resultat. Det är  ett samverkansprojekt mellan Medlefors Folkhögskola och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även med Skellefteå kommun och Norsjö kommun och delfinansieras av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.

KONTAKT

Annamaria Hedlund, rektor

E-post: annamaria.hedlund@medlefors.se

Tel. 070-379 53 58

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2017-04-03 - 2020-03-31
  • ProjektägareMedlefors folkhögskola
  • PartnersSkellefteå kommun och Arbetsförmedlingen
  • Styrgrupp-
  • MålgruppPersoner 25-64 år som är långtidsarbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller uppbär ersättning från Försäkringskassan eller kommunen
  • KontaktpersonAnnamaria Hedlund, rektor, tel. 070-379 53 58
X