Vägen Vidare

Verksamhetsbeskrivning

Vägen Vidare är ett europeiskt socialfondsprojekt vars syfte är att stärka personer som står lång ifrån arbetsmarknaden för att de ska kunna närma sig arbete och/eller studier och därigenom nå egen försörjning. Ett annat syfte är att öka arbetsgivares medvetenhet om Soft skills, mjuka kompetenser, och hur dessa kan matchas mot ett arbete.

Vägen Vidare sker i samverkan mellan Medlefors folkhögskola, Arbetsförmedlingen och Skellefteå kommun och delfinansieras av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.

GENOMFÖRANDE

I Vägen Vidare har alla deltagare en individuell planering. Projektet arbetar med två spår. Spår 1 är riktat till personer med behov av tolk vid inskrivning och extra svenskundervisning, medan spår 2 är till för övriga deltagare, utan behov av tolk eller extra svenskundervisning.

Samtliga deltagare får ett individuellt schema med lärarledda lektioner i t.ex. arbetsliv/arbetsrätt, hälsa, kreativitet och mjuka kompetenser samt handledning individuellt och i grupp, studiebesök, praktik och eget arbete.

För att ta del av projektet ska personen vara inskriven hos Arbetsförmedlingen eller någon av Skellefteå kommuns avdelningar Enhet arbetsmarknad eller Enhet försörjningsstöd.

Handläggare från Arbetsförmedlingen eller kommunen kontaktar projektledaren, Johanna Larsson, när någon ur målgruppen vill börja i projektet. Tid bokas för inskrivningssamtal med eller utan tolk. Vägen Vidare har löpande intag av deltagare under hela projekttiden.

KONTAKT

Johanna Larsson, projektledare
Tel. 0910-575 50
E-post: johanna.larsson@medlefors.se

Artikel

Artikel om Vägen Vidare, oktober 2018

NYHETSBREV

Nyhetsbrev Vägen Vidare Nr 9 2018

Nyhetsbrev Vägen Vidare Nr 8 2018

Nyhetsbrev Vägen Vidare Nr 7 2018

Nyhetsbrev Vägen Vidare Nr 6 2018

Nyhetsbrev Vägen Vidare Nr 5 2018

Nyhetsbrev Vägen Vidare Nr 4 2018

Nyhetsbrev Vägen Vidare No 3 2018

Nyhetsbrev Möten i mångfald Nr 3 2018

Nyhetsbrev Vägen Vidare Nr 2 2018

Nyhetsbrev Vägen Vidare Nr 1 2018

Nyhetsbrev Vägen Vidare Nr 3 2017

Nyhetsbrev Vägen Vidare Nr 2 2017

Nyhetsbrev Vägen Vidare Nr 1 2017

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2017-04-03 - 2020-03-31
  • ProjektägareMedlefors folkhögskola
  • SamverkansparterSkellefteå kommun och Arbetsförmedlingen
  • StyrgruppDelar av Lokala samverkansgruppen, LSG
  • MålgruppPersoner mellan 25 och 64 år som varit utan arbete en längre tid och står långt ifrån arbetsmarknaden
  • KontaktpersonJohanna Larsson, projektledare, tel: 0910-575 50
X