Samordnad styrgrupp

Åsa Vallin

Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten

Telefon: 0910-73 50 92
Mobil: 070-554 17 47
Växel: 0910-73 50 00
e-post: asa.vallin@skelleftea.se

Monica Widman-Lundmark
Medlefors Folkhögskola och Konferens
Medleforsvägen 2
931 45 Skellefteå

Telefon:
Mobil:
Växel: 0910-575 00
e-post: monica.widman.lundmark@medlefors.se

Jan Sundström
Psykiatriska kliniken
Klockarbergsvägen 20
931 86 Skellefteå

Telefon: 0910-77 19 98
Mobil: 070-669 57 05
Växel:
e-post: jan.sundstrom@vll.se

Lotta Qvarnlöf
Försakringskassan
Backgatan 1
931 34 Skellefteå

Telefon: 010-111 67 22
Mobil:
Växel: 0771-600 700
e-post: lotta.qvarnlof@forsakringskassan.se

Jan Midlert
Skellefteå kommun, Gymnasiekontoret

Trädgårdsgatan 6
931 28 Skellefteå

Telefon: 0910-71 25 10
Mobil: 070-550 74 80
Växel: 0910-73 50 00
e-post: jan.midlert@skelleftea.se

Per Bergman
Skellefteå kommun, Socialkontoret
Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå

Telefon: 0910-71 23 39
Mobil: 070-622 66 93
Växel: 0910-73 50 00
e-post: per.bergman@skelleftea.se

Therese Lundgren
Urkraft Service AB
Laboratorgränd 9
931 62 Skellefteå

Telefon: 0910-579 38
Mobil: 070-246 86 51
Växel: 0910-579 00
e-post: therese@urkraft.se

X