Sammanträdesplan

Fredag den 15 september, Umeå

Fredag den 27 oktober, Robertsfors

Torsdag den 30 november, Umeå

X