Hikikomori

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

Projektet Hikikomori – ”den som drar sig undan” – syftar särskilt att nå fram till dem som har ett undvikande och passiviserat beteende mot samhällslivet, myndigheter och stödinsatser. Projektet riktar sig till en grupp unga som finns definierade som prioriterad målgrupp i såväl överstatliga mål som nationella och lokala mål.

I Umeå finns en rad insatser och stöd för unga som riskerar hamna i långvarigt utanförskap från arbetslivet. Det finns god kunskap om ungdomarnas sysselsättning fram till gymnasieåldern. Men därefter minskar kontrollen och därmed också kunskapen om vilka val eller ickeval de gjort. Gymnasieskolan är frivillig och så också myndighetskontakter.

Ungdomstorget som är en arena för samverkan kring unga ofta i övergång mellan studier och arbete, har erfarit att många unga suttit hemma utan välfärdsstöd en alltför lång tid. Många har utvecklat pålagringar av symtom som ger ytterligare hinder inför en etablering till arbete eller studier. Orsakerna till hemmastittandet är många och verktygen till stöd är få. Systemen har inte hunnit anpassa sig till att möta den växande målgruppen.

Syftet med insatsen är primärt att bryta isoleringen för att på sikt stödja till en arbetsrehabiliteringsprocess eller annan insats. Med gymnasiet som projektägare och med tydliga mål och ledning kan insatsen öppna upp en alternativ ingång som passar gruppen unga som hittills inte förmått sig etablera de kontakter de varit i behov av. De har fallit mellan stolarna. Hikikomori kan skapa en unik verksamhet som möter unga där de befinner sig, vilket ofta är i hemmet. Vinsterna och effekterna med insatsen kan bli mångt fler än det som individen själv tjänar.

Ungdomen själv, dennes familj och eller vänner ska få kännedom om Hikikomori via sociala media, tidningar och trycksaker. Ingången till insatsen ska ske via hembesök, studiebesök eller drop-in. Ungdomen ska möta en hemlik miljö, engagerad personal och anpassade aktiviteter.

Metoden ska utgå från samverkan och samarbete och utkristalliseras till en metodbeskrivning som kan spridas till nationella och lokala intressenter.

 

Genomförande

Se ”Dokument”.

 

Resultat

Uppdateras hösten 2014

 

Dokument

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2013-03-01 – 2015-12-31
  • ProjektägareFridhemsgymnasiet
  • PartnersUmeå kommun och Västerbottens läns landsting
  • StyrgruppUngdomstorgets styrgrupp
  • MålgruppHemmasittande ungdomar
  • KontaktpersonIda Hörnsten, Sjukgymnast, 070-699 01 73 | Andreas Rosin, Socionom, 070-699 02 73 | Tove Olofsson, Kulturanalytiker, 070-699 02 51
  • Hemsidahttp://www.hikikomoriumea.se/
X