Mellansteget

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

Mellansteget är ett förberande år inför vuxen- och arbetsliv, för unga vuxna upp till 29 år som avslutat gymnasiesärskolans nationella program. Mellansteget är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

De kvalitativa målen är: minst 75 % av de deltagare, som fullföljer insatsen, ska uppleva att deras livssituation förbättrats, 100 % av deltagarna ska ansett sig kunna påverka insatsen och 100 % av deltagarna skall ha upplevt att insatsen hållit god kvalité.

De operativa målen är: 50 % av deltagarna ska bedömas kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, projekttiden ska leda till en gemensam metod- och utvärderingsmaterial för att klargöra individens förutsättningar, ett nytt sätt att samverka kring individen och att verksamheten ska implementeras.

 

Genomförande

Mellansteget kombinerar praktik med teori. Vid tre tillfällen har deltagarna praktik, däremellan är det teoriperioder i olika omfattning. Mellansteget erbjuder plats för 12 deltagare, nya grupper startar i augusti och avslutas i juni kommande år.

Intag till Mellansteget sker genom Ungdomstorget intro.dagar. Framtidsplanering sker i slutet av året tillsammans med individen och samverkande myndigheter.

 

Resultat

Sedan starten har 51 ungdomar deltagit i projektet, vilket följer den plan som togs fram initialt. 65 % (26 deltagare) bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande och av dessa har 20 fått en anställning efter året i Mellansteget. 35 % (14 deltagare) har rekommenderats att ansöka om daglig verksamhet. Resultatet ligger väl över de 50 % som är satt som mål i projektplanen.

Samordningsförbundet uppföljning av deltagarnas upplevelse av insatsen påverkan på livskvalité, insatsens kvalité och individens påverkan på den egna rehabiliteringen visar på idel höga betyg 7,9, 8,4 och 8,1 på en tio-gradig skala.

 

Dokument

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2010-01-01 – 2014-12-31
  • ProjektägareUmeå kommun, Viva
  • PartnersArbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Umeå Kommun
  • StyrgruppUngdomstorgets styrgrupp
  • MålgruppIntellektuella funktionsnedsättningar
  • KontaktpersonCamilla Lindström-Labba, projektledare, 090-16 20 22, 070-611 11 18 | Love Sundlöf, projektmedarbetare, 090-16 20 39
  • Hemsidahttp://www.umea.se/mellansteget/
X