Steget Vidare

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

I Steget Vidare samverkar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Psykiatrin, Primärvården och Umeå kommun runt en målgrupp med omfattande behov av stöd. Verksamheten är finansierad av parterna och Samordningsförbundet. Under åren 2011–2013 var Europeiska Socialfonden en av delfinansiärerna.

Verksamhetens syfte är att möta behoven hos målgruppen. Målen är att deltagare skall nå egen försörjning, bryta rundgången mellan myndigheter samt att fortsätta utveckla samverkan mellan aktörerna.

 

Genomförande

Samverkan sker utifrån ett holistiskt synsätt där man integrerar jobb/studier, vardagsliv och hälsa till en individuell planering. Samtal med motiverande och eller coachande inslag, gruppaktiviteter, utredningar och gemensamma bedömningar är några exempel på innehåll. Det professionella nätverket involveras tidigt och vid behov också anhöriga. När personen är redo att prova arbete ackvireras arbetsplats och planering tillsammans med arbetsgivaren upprättas. I dessa fall uppdateras också en planering tillsammans med deltagaren i syfte att vidmakthålla de förändringar som upparbetats.

I de fall arbete inte bedöms vara ett alternativ på heltid sammanställs den egna dokumentationen och andra verksamheters information inför ansökan på hel- eller deltid från sjukförsäkringen.

 

Resultat

Se rapporter under; ”Dokument

 

Dokument

Verksamhetsdetaljer

  • Partners-
  • StyrgruppUmeå kommun
  • MålgruppArbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Västerbottens läns landsting, psykiatriska kliniken – NUS
  • KontaktpersonJonas Lund; Viva Kompetenscentrum, Mikael Holmlund; Samordningsförbundet Umeå–Vännäs, Mikael Nordentun; Arbetsförmedlingen, Per-Erik Björk; Försäkringskassan, Leif Karlsson; Socialtjänsten, Pia Björk; Västerbottens läns landsting, Psykiatri
  • HemsidaMän och kvinnor mellan 25–64 år som är i behov av ett samordnat stöd för att lyckas med en arbetslivsinriktad rehabilitering
X