Topp

Framsida, Rapport, NNS, 2016:1

Rapport om exempel på insatser med fantastiska resultat

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt.

Fortsätt läsa

God samverkan – för individens bästa

Webbplatsen godsamverkan.se har skapats för att sprida kunskap och ge inspiration om välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen och innehåller en sammanställning av kunskap och erfarenheter om vad som främjar en god samverkan.

Fortsätt läsa
Anna Viklund (vice ordf.), Stellan Berglund och Bertil Almgren (ordf.)

10-års jubileum – Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö!

Den 22 januari samlades ett 40-tal personer på Scandic, för att ”fira” den samverkan och utveckling som skett under den tid samordningsförbundet funnits. Stellan Berglund som varit förbundschef under alla åren berättade hur utvecklingen sett ut och spanade kring vad framtiden kan innebära. Stellan, som nu går i pension, avtackades också för sitt arbete. Ny […]

Fortsätt läsa

2015 års möjliggörande arbetsgivare

Priset delas ut till årets möjliggörande arbetsgivare under psykeveckan i Umeå. Priset går till en arbetsgivare som visat ambition och förmåga att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning i deras strävan att bli delaktig i arbetslivet.

Fortsätt läsa
X