Kategori: Länkar

Vill du ta del av Folkhälsomyndighetens statistik gällande psykisk hälsa?

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • den 4 september, 2017
I nya interaktiva faktablad är det enklare att se statistik om den psykiska hälsan i enskilda kommuner och på landsnivå. Statistiken sammanställts av Folkhälsomyndigheten. Fortsätt läsa: http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Aktuellt/Sidor/Sa-ar-den-psykiska-halsan-i-ditt-lan.aspx

God samverkan – för individens bästa

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • den 3 mars, 2016

Webbplatsen godsamverkan.se har skapats för att sprida kunskap och ge inspiration om välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen och innehåller en sammanställning av kunskap och erfarenheter om vad som främjar en god samverkan.

X