Beredningsgruppen

Beatriz Axelsson

Norsjö kommun
Tel: 0918-141 67
Mob: 072-500 15 30
beatriz.axelsson@norsjo.se

Håkan Viklund

Psykiatriska kliniken
Tel: 0910-77 19 97
Mob: 070-348 19 97
hakan.viklund@vll.se

Kajsa Lundström

Försäkringskassan
Tel: 010-111 55 10
Kundcenter: 0771-524 524
kajsa.lundstrom@forsakringskassan.se

Mattias Lindh

Arbetsförmedlingen
Mob: 010-486 72 02
Växel: 0771-60 00 00
mattias.lindh@arbetsformedlingen.se

Maria-Lindgren-Tuoma

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
Tel: 0910-73 73 61
Mob: 070-236 58 55
maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se

Marjo Bodén

Byske/Kåge/Moröbacke Hälsocentral
Mob: 076-832 95 26
Växel: 090-785 00 00
marjo.boden@regionvasterbotten.se

Per Bergman

Socialkontoret – Individ- och familjeomsorgen
Tel: 0910-71 23 39
Mob: 070-622 66 93
per.bergman@skelleftea.se

Linda Larsson

Individ- och familjeomsorgen
Växel: 0910-73 50 00
Mob:
linda.larsson@skelleftea.se

Åsa Vallin

Gymnasiekontoret, Förvaltningsadministration
Tel: 0910-73 50 92
Mob: 070-554 17 47
asa.vallin@skelleftea.se

X