Topp

God samverkan – för individens bästa

Webbplatsen godsamverkan.se har skapats för att sprida kunskap och ge inspiration om välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen och innehåller en sammanställning av kunskap och erfarenheter om vad som främjar en god samverkan.

Informationen har tagits fram av Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen för att stödja utvecklingen av lokal samverkan. Arbetet är ett resultat av myndigheternas regeringsuppdrag om att sammanställa exempel på välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Klicka här för att ta del av flera länkar till myndighetsspecifika insatser.

,

X