Topp

Seminarier, konferenser

2016-05-102016-04-132016-04-062016-01-222015-12-102015-11-262015-11-202015-10-282014-09-252013-09-272012-09-052011-08-182011-03-31

Samordningsförbundet erbjuder utbildning i Coachande arbetssätt

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Erbjudandet riktar sig till personal som arbetar inom de myndigheter som är medlemmar i Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.

Det finns 20 platser – först till kvarn!

Utbildningen ger konkreta verktyg, metoder och den teoretiska bakgrund som krävs för att kunna använda ett coachende förhållningssätt i arbete med individ och grupp. Fokus flyttas från problem till möjligheter och man blir bättre rustad för att hantera utmaningar.

Utbildningen består av 4 kursdagar och genomförs under våren 2016 vid 2 kurstillfällen. Mellan dessa tillfällen ska deltagarna arbeta i sin vardagsverksamhet med att prova på coachende metoder och reflektera över resultatet. Litteratur; Coaching, vad – varför, hur? av Susann Gjerde ingår.

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö står för utbildningskostnader, litteratur,lokal och fika under kursdagarna.

Utbildare är Anna-Karin Arenius och Nina Ljungers från företaget Skolcoacherna i Stockholm

För att läsa mera om innehållet och göra anmälan – klicka på länken nedan:

Anmälan

april

ons6apr - 7apr 608:30apr 7Utbildning i Coachande arbetssätt08:30 - 16:30 (7) (GMT+1) Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

maj

tis10maj - 11maj 1008:30maj 11Utbildning i Coachande arbetssätt08:30 - 16:30 (11) (GMT+1) Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

Presentationer, Övriga dokument

Samordningsförbundet inbjuder till frukostmöte 13 april!

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Inbjudna är personal och intresserade politiker inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå och Norsjö kommun.

Frukost och föredrag på temat Rasismens många ansikten

Marcus Priftis, född 1979, är författare, föreläsare och skribent. Han skriver regelbundet för Dagens Arena och Svenska Dagbladet och föreläser om allt från rasism till kreativt skrivande.

Varför är det mer gångbart på arbetsmarknaden att vara stöddig, lat och inkompetent än att ha fel förnamn? Bor det en liten rasist i din mage, och hur kom han dit? Vad är en svensk, och är det bra att vara en sådan? Och vad ska vi ha mångkulturen till? Med ett personligt tilltal, humor, levandegörande exempel och vetenskapliga belägg pratar författaren Marcus Priftis om rasismens många ansikten, om hur vi känner igen dem och lär oss motarbeta dem.

Föreläsningen utgår från Marcus bok; Främling, vad döljer du för mig? och tar ett helhetsgrepp på rasismens universum. På makt, näthat och nidbilder, men också om vardagsrasism, segregation och varför det mångkulturella samhället är det enda val vi har. Marcus tror starkt på humor och inlevelse som folkbildningsmetoder, och det går som en röd tråd genom föredraget.

För att läsa mera om innehållet och göra anmälan – klicka på länken nedan:

Anmälan

april

ons13apr07:30- 08:55Samordningsförbundet inbjuder till frukostmöte!Rasismens många ansikten07:30 - 08:55 (GMT+1) Restaurang Arken, Stationsgatan 18, 931 32 Skellefteå Arrangeras av: Maria Lindgren-Tuoma, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

Presentationer, Övriga dokument

Samordningsförbundet erbjuder utbildning i Coachande arbetssätt

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Erbjudandet riktar sig till personal som arbetar inom de myndigheter som är medlemmar i Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.

Det finns 20 platser – först till kvarn!

Utbildningen ger konkreta verktyg, metoder och den teoretiska bakgrund som krävs för att kunna använda ett coachende förhållningssätt i arbete med individ och grupp. Fokus flyttas från problem till möjligheter och man blir bättre rustad för att hantera utmaningar.

Utbildningen består av 4 kursdagar och genomförs under våren 2016 vid 2 kurstillfällen. Mellan dessa tillfällen ska deltagarna arbeta i sin vardagsverksamhet med att prova på coachende metoder och reflektera över resultatet. Litteratur; Coaching, vad – varför, hur? av Susann Gjerde ingår.

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö står för utbildningskostnader, litteratur,lokal och fika under kursdagarna.

Utbildare är Anna-Karin Arenius och Nina Ljungers från företaget Skolcoacherna i Stockholm

För att läsa mera om innehållet och göra anmälan – klicka på länken nedan:

Anmälan

april

ons6apr - 7apr 608:30apr 7Utbildning i Coachande arbetssätt08:30 - 16:30 (7) (GMT+1) Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

maj

tis10maj - 11maj 1008:30maj 11Utbildning i Coachande arbetssätt08:30 - 16:30 (11) (GMT+1) Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

Presentationer, Övriga dokument

Varmt välkomna till Samordningsförbundets 10-årsjubileum!

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

22 januari 2016.

Samordningsförbundet fyller 10 år och bjuder in till jubileumskonferens där ni som på olika sätt har bidragit till att utveckla den finansiella samordningen i Skellefteå och Norsjö är varmt välkomna.

Den finansiella samordningen inom ramen för landets samordningsförbund har vuxit fram lokalt och regionalt i landet och är idag en kraft att räkna med som välfärdsbyggare. Det finns idag 80 Samordningsförbund, 241 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. För varje år startas nya Samordningsförbund och/eller att nya kommuner ansluter till de befintliga förbunden.

Syftet med dagen är i första hand att fira 10 år av lokalt utvecklad samverkan. Det gör vi genom att sammanfatta vad vi gjort så här långt, se på samverkan och dess sociala och ekonomiska effekter samt därifrån ta sikte på framtiden. Det görs via en kombination av föreläsningar och goda exempel på samverkan.

För att läsa mera om innehållet och göra anmälan – klicka på länken nedan:

Anmälan

januari

fre22jan08:30- 14:45Varmt välkomna till Samordningsförbundets 10-årsjubileum!22 januari 201608:30 - 14:45 (GMT +1) Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Maria Lindgren-Tuoma, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

Presentationer, Övriga dokument

Utbildning på temat integration och hälsa

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Välkommen till en inspirerande utbildningsdag på temat integration och hälsa, dag 2.

Målgruppen är förtroendevalda, ledare och medarbetare hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norsjö kommun, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting samt företag/projekt/organisationer som arbetar inom eller har intresse av verksamhetsområdet.

För att läsa mera om innehållet och göra anmälan – klicka på länken nedan:

Anmälan

november

fre20nov08:30- 16:00Myndighetsgemensam utbildning, dag 1Tema; Integration och hälsa08:30 - 16:00 (GMT +1) Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Lokala Samverkansgruppen Skellefteå

december

tor10dec13:00- 16:30Myndighetsgemensam utbildning, dag 2Tema; Integration och hälsa13:00 - 16:30 (GMT +1) Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Lokala Samverkansgruppen Skellefteå

Presentationer, Övriga dokument

Utbildning i Coachende arbetssätt

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Erbjudandet riktar sig till personal som arbetar inom de myndigheter som är medlemmar i Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.

Utbildningen ger konkreta verktyg, metoder och teoretiska bakgrund som krävs för att kunna använda ett coachende förhållningssätt i arbete med individ och grupp. Fokus flyttas från problem till möjligheter och man blir bättre rustad för att hantera utmaningar.

Utbildningen består av 4 kursdagar och genomförs under hösten 2015 vid 2 kurstillfällen. Mellan dessa tillfällen ska deltagarna arbeta i sin vardagsverksamhet med att prova på coachende metoder och reflektera över resultatet. Litteratur; Coaching, vad – varför, hur? av Susann Gjerde ingår.

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö står för utbildningskostnader, litteratur,lokal och fika under kursdagarna.

Utbildare är Anna-Karin Arenius och Nina Ljungers från företaget Skolcoacherna i Stockholm

För att läsa mera om innehållet och göra anmälan – klicka på länken nedan:

Anmälan

oktober

ons28okt - 29okt 2808:30okt 29Utbildning i Coachende arbetssätt08:30 - 16:30 (29) GMT +1 Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Maria Lindgren-Tuoma, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

november

tor26nov - 27nov 2608:30nov 27Utbildning i Coachende arbetssätt08:30 - 16:30 (27) GMT +1 Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Maria Lindgren-Tuoma, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

Presentationer, Övriga dokument

Utbildning på temat integration och hälsa

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Välkommen till en inspirerande utbildningsdag på temat integration och hälsa, dag 1.

Vi får lära oss mera om att identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa samt hur psykisk ohälsa påverkar arbetsförmåga.

Målgruppen är förtroendevalda, ledare och medarbetare hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norsjö kommun, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting samt företag/projekt/organisationer som arbetar inom eller har intresse av verksamhetsområdet.

För att läsa mera om innehållet och göra anmälan – klicka på länken nedan:

Anmälan

november

fre20nov08:30- 16:00Myndighetsgemensam utbildning, dag 1Tema; Integration och hälsa08:30 - 16:00 (GMT +1) Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Lokala Samverkansgruppen Skellefteå

december

tor10dec13:00- 16:30Myndighetsgemensam utbildning, dag 2Tema; Integration och hälsa13:00 - 16:30 (GMT +1) Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Lokala Samverkansgruppen Skellefteå

Presentationer, Övriga dokument

Utbildning i Coachende arbetssätt

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Erbjudandet riktar sig till personal som arbetar inom de myndigheter som är medlemmar i Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.

Utbildningen ger konkreta verktyg, metoder och teoretiska bakgrund som krävs för att kunna använda ett coachende förhållningssätt i arbete med individ och grupp. Fokus flyttas från problem till möjligheter och man blir bättre rustad för att hantera utmaningar.

Utbildningen består av 4 kursdagar och genomförs under hösten 2015 vid 2 kurstillfällen. Mellan dessa tillfällen ska deltagarna arbeta i sin vardagsverksamhet med att prova på coachende metoder och reflektera över resultatet. Litteratur; Coaching, vad – varför, hur? av Susann Gjerde ingår.

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö står för utbildningskostnader, litteratur,lokal och fika under kursdagarna.

Utbildare är Anna-Karin Arenius och Nina Ljungers från företaget Skolcoacherna i Stockholm

För att läsa mera om innehållet och göra anmälan – klicka på länken nedan:

Anmälan

oktober

ons28okt - 29okt 2808:30okt 29Utbildning i Coachende arbetssätt08:30 - 16:30 (29) GMT +1 Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Maria Lindgren-Tuoma, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

november

tor26nov - 27nov 2608:30nov 27Utbildning i Coachende arbetssätt08:30 - 16:30 (27) GMT +1 Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Maria Lindgren-Tuoma, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

Presentationer, Övriga dokument

Lokal Workshop

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Lokal workshop angående utveckling av en modell med indikatorer för uppföljning och utvärdering av samverkansinsatser!

Hur vet vi att våra samverkansinsatser leder till förbättringar på deltagar/individnivå-, personal/medarbetarnivå-, organisationsnivå- och samhällsnivå?

Vi behöver Din hjälp med att utveckla en modell för uppföljning- och utvärdering med indikatorer för att kunna mäta resultat och effekter av de samverkansinsatser samordningsförbunden finansierar!

september

tor25sep08:30- 12:00Lokal WorkshopUtveckling av en modell med indikatorer för uppföljning och utvärdering av samverkansinsatser!08:30 - 12:00 (GMT+1) Stadshotellet Skellefteå, Stationsgatan 8, 931 31 Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Maria Lindgren-Tuoma, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö

Presentationer, Övriga dokument

Fortsatt framgångsrik samverkan inom rehabiliteringsområdet!

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Lokala samverkansgruppen inbjuder till seminarium om fortsatt framgångsrik samverkan inom rehabiliteringsområdet.

Välkommen till en inspirerande halvdag om hur vi fortsätter KUR-projektets satsning på gemensam kunskapsutveckling och

förbättrat samarbete mellan myndigheterna när det gäller rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning!

september

fre27sep13:00- 16:00LSG inbjuder till seminariumSamverkan inom Rehabiliteringsområdet13:00 - 16:00 (GMT+1) Stadshotellet Skellefteå, Stationsgatan 8, 931 31 Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Lokala Samverkansgruppen Skellefteå

Presentationer, Övriga dokument

Lär- och Spridningskonferens på Medlefors Folkhögskola

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Medlefors Folkhögskola och Samordningsförbundet i Skellefteå, i samarbete med ESF-rådet, bjuder in till en lär- och spridningskonferens om arbetsförmågebegreppet och arbetslivets betydelse.

Syftet med konferensen är att sprida kunskaper och erfarenheter från ESF– och Finsam-projekt som vänder sig till deltagare med långvarig offentlig försörjning som t.ex. arbetslöshetsersättning, sjukersättning, försörjningsstöd m.m. och som behöver stöd från myndigheter.

Konferensen erbjuder intressanta föreläsningar, möjlighet att dela med sig av sin kunskap från ”sitt” projekt samt få ta del av kunskaper och erfarenheter av andra, se bifogat program.

Vi vill på detta sätt bidra till regionernas utveckling samt ge möjlighet för er som deltar att knyta kontakter och bilda nätverk.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar/medverkar i projekt som medarbetare eller projektledare, finansiär, projektägare eller styrgruppsrepresentant samt till dig som i egenskap av politiker eller beslutsfattare företräder Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun eller landsting.

september

ons5sep - 6sep 509:45sep 6Medlefors Folkhögskola inbjuder tillLär- och Spridningskonferens om arbetsförmågebegreppet och arbetslivets betydelse09:45 - 15:00 (6) (GMT+1) Medlefors Folkhögskola & Konferens, Medleforsvägen 2, 931 45, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Annamaria Hedlund, Medlefors Folkhögskola

Presentationer, Övriga dokument

Lärkonferens på Medlefors Folkhögskola

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Medlefors Folkhögskola och Samordningsförbundet i Skellefteå bjuder in till en regional lärkonferens.

Syftet med konferensen är att sprida kunskaper och erfarenheter från projekt med arbetslösa och sjukskrivna, här i form av genomförandeprojekt ESF programområde 2 och FINSAM-projekt.

Konferensen erbjuder intressanta föreläsningar, möjlighet att dela med sig av kunskap från ”sitt” projekt samt få ta del av kunskaper och erfarenheter av andra, se bifogat program.

Vi vill på detta sätt bidra ytterligare till regionens utveckling samt ge möjlighet för er som deltar att knyta kontakter och bilda nätverk.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar i projekten, som medarbetare eller projektledare, styrgruppsrepresentant eller fi nansiär, men också till dig som är politiker eller beslutsfattare, företrädare för Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

augusti

tor18aug - 19aug 1809:00aug 19Medlefors Folkhögskola inbjuder tillLärkonferens09:00 - 15:00 (19) (GMT+1) Medlefors Folkhögskola & Konferens, Medleforsvägen 2, 931 45, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Annamaria Hedlund, Medlefors Folkhögskola

Presentationer, Övriga dokument

Utlandsföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden

Framsida, Inbjudan

Framsida, Inbjudan

Vem gör vad, när och hur?

Lokala samverkansgruppen i Skellefteå inbjuder till en seminariedag om utlandsföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Syftet med seminariet är att öka kunskapen om hur samverkan och ansvarsfördelning ser ut mellan stat (arbetsförmedling, försäkringskassa, migrationsverk, länsstyrelse, m.fl.),

kommun (socialtjänst, sfi- och annan vuxenutbildning, arbetsmarknadsverksamhet, m.fl.), landsting (primärvård, närsjukvård, m.fl.) och övriga aktörer (näringsliv, organisationer, m.fl.) för att säkerställa utlandsföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

mars

tor31mar13:00- 17:00LSG bjuder in till seminarium omUtlandsföddas etablering i samhället och på arbetsmarknaden!13:00 - 17:00 (GMT+1) Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75, 931 78, Skellefteå, Sverige Arrangeras av: Lokala Samverkansgruppen Skellefteå

Presentationer, Övriga dokument
X