Topp

Socialt bokslut 2015, Steget Vidare 2.0

Steget vidare är en samverkansverksamhet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Landsinget. Syftet med verksamheten är att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som är i behov av ett samordnat stöd för att lyckas med en arbetslivsinriktad rehabilitering. För andra gången redovisar Steget vidares verksamhet som ett socialt bokslut. Det finns att hämta ner […]

Fortsätt läsa
Framsida, Rapport, NNS, 2016:1

Rapport om exempel på insatser med fantastiska resultat

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt.

Fortsätt läsa

2015 års möjliggörande arbetsgivare

Priset delas ut till årets möjliggörande arbetsgivare under psykeveckan i Umeå. Priset går till en arbetsgivare som visat ambition och förmåga att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning i deras strävan att bli delaktig i arbetslivet.

Fortsätt läsa
X