Beredningsgruppen

Som stöd till förbundet finns en beredningsgrupp bestående av chefstjänstemän från Samordningsförbundets huvudmän. Beredningsgruppen kan dels själva initiera aktiviteter/projekt, dels verka för att andra funktioner/verksamheter hos respektive huvudman initierar aktiviteter/projekt som stödjer syftet med förbundet.

Beredningsgruppen är även ett stöd/bollplank för förbundschefen.


 

Västerbottens läns landsting

Anders Östblom

Pia Björk

Umeå kommun

Camilla Tunell

Helén Andersson

Försäkringskassan

Manita Hedenljung

Arbetsförmedlingen

Ulrica Rutfors

Vännäs kommun

Ulrica Westerlund

Robertsfors kommun

Karin Ahnqvist

Förbundschef

Mikael Holmlund

 

X