Styrdokument, policies

Verksamhetsplan

2019-2022

Verksamhetsplan

2018-2020

Verksamhetsplan

2016–2018

Verksamhetsplan

2015–2017

Verksamhetsplan

2006–2008

Kommunikationsplan

Samordningsförbundet Umeåregionen

Arbetsordning

Samordningsförbundet Umeåregionen

Verksamhetsplan

2014–2016

Verksamhetsplan

2013–2015

Verksamhetsplan

2012–2014

X