Topp

Myndighetsspecifika insatser

Samordningsförbundet har sammanställt ett länksystem med direktlänkar till myndighetsspecifika insatser inom området arbete, hälsa och försörjning som finns beskrivna på förbundsmedlemmarnas egna hemsidor.

Länkarna till insatserna finns redovisade under respektive myndighet , Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting.

Syftet med länksystemet är att skapa en samlad översikt över förbundsmedlemmarnas reguljära verksamheter där anställda och förtroendevalda hos de fyra myndigheterna och andra intressenter snabbt kan få tillgång till viktig information på olika hemsidor.

ArbetsförmedlingenFörsäkringskassanVästerbottens läns landsting
X