Aktuellt

Blog Image

Boden ansluten till Samordningsförbundet Södra Norrbotten

 • Skapat av Monica Widman Lundmark
 • Den 24 juni, 2021
Den 1 juni anslöt Boden till Samordningsförbundet Södra Norrbotten, skriver Samordningsnytt juni 2021. Av landets 290 kommuner är det 18 som inte ingår i ett samordningsförbund. Läs mer!

Projekt för psykisk hälsa

 • Skapat av Monica Widman Lundmark
 • Den 9 juni, 2021
ESF-projektet Psykisk hälsa Arbetsliv 2.0 hjälper arbetsgivare att bli trygga i att förebygga psykisk ohälsa och uppmärksamma våld i nära relation, vilket tidningen Psykisk Hälsa skriver om. Läs artikeln.
Blog Image

Stoppa våldet

 • Skapat av Monica Widman Lundmark
 • Den 5 maj, 2021
Detta händer hos Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö inom pilotprojektet Stoppa våldet – ett regeringsuppdrag till samordningsförbunden för att upptäcka våld. Stoppa våldet Stöd och service är ett lokalt projekt med myndighetssamverkan i Skellefteå inom ramen för pilotprojektet Stoppa Våldet som pågår året ut (2021). Projektledare är Annika Wennerström, enhetschef för Daglig verksamhet. Lena Stenvall som är anställd […]
Blog Image

NNS-nytt skriver om regeringsuppdraget om att upptäcka våld

 • Skapat av Monica Widman Lundmark
 • Den 10 december, 2020
Regeringsuppdraget till NNS om att upptäcka våld uppmärksammas i senaste numret av NNS-nytt. “Ta del av det angelägna arbete som sker i samordningsförbunden genom att läsa detta Nyhetsbrev. Sök vidare på länkar och sprid brevet till andra”, säger Marie Svensson, ordförande NNS: NNS-nytt nr: 3 – 2020
Blog Image

Digital lunch inom ramen för En vecka fri från våld

 • Skapat av Monica Widman Lundmark
 • Den 27 november, 2020
Vid en Digital lunch på temat En vecka fri från våld den 26:e november delgav medarbetarna i den samlokaliserade finsaminsatsen MISAM sina erfarenheter av att ställa sju specifika frågor kring erfarenhet av våld i nära relation till sina deltagare. Det görs vid särskilda träffar där fokus hålls på frågorna. Stor vikt läggs vid att förklara […]
Blog Image

Vi ställer inte in, vi ställer om

 • Skapat av Monica Widman Lundmark
 • Den 19 maj, 2020
Medarbetarna i de insatser Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö finansierar ställer om för att kunna möta sina deltagare under rådande Coronapandemi med råd om social distansering. För att dela med sig av tips om hur man kan upprätta och behålla kontakten med deltagare i digitala möten inbjöd förbundet medarbetare i projekten till ett digitalt möte den 18 maj. Pedagogerna […]
Blog Image

Monika Widman Lundmark är ny förbundschef

 • Skapat av Maria Lindgren-Tuoma
 • Den 14 oktober, 2019
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har en ny förbundschef, Monika Widman Lundmark tillträdde tjänsten den 1 januari 2020. Hon kom närmast från uppdraget som ABFs förbundsekreterare.
Blog Image

Samverkan sker utifrån individens behov

 • Skapat av Maria Lindgren-Tuoma
 • Den 27 februari, 2019
I socialfondsprojektet Nästa steg är inget viktigare än individen, all samverkan sker utifrån individens behov, det blir bäst så, säger Elin Gren, projektledare. Läs mer!  
X