Länkar

God samverkan – för individens bästa

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • Den 3 mars, 2016

Webbplatsen godsamverkan.se har skapats för att sprida kunskap och ge inspiration om välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen och innehåller en sammanställning av kunskap och erfarenheter om vad som främjar en god samverkan.

X