Seminarier, konferenser

Blog Image

Konferens Samordning för gruppen SGI0-klassade

  • Skapat av Maria Lindgren-Tuoma
  • Den 3 september, 2018
Konferensen Samverkan för gruppen SGI0-klassade på Scandic Skellefteå 30-31 augusti lockade närmare 60 deltagare från åtta olika samordningsförbund. Flera av förbunden har redan påbörjat sitt arbete med målgruppen. Leif Klingensjö SKL och Mikael Boman FK var inbjudna för att presentera den myndighetgemensamma viljeinriktning som SKL, Af och FK tog fram augusti 2016 gällande personer som […]
Blog Image

Utbildningsdagar Lugn av naturen

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • Den 1 mars, 2018
Utbildningen riktar sig till dig som i din profession vill integrera naturen som ett sätt att låta människor hitta lugn i sin vardag Läs mer!  
Blog Image

Ta del av frukostseminarium

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • Den 18 januari, 2018
Om intellektuell funktionsnedsättning & arbete. FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
X