Rapport om exempel på insatser med fantastiska resultat

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • den 1 april, 2016

Detta nummer i NNS rapportserie samlar femton artiklar, tretton härrörs till de exempel på insatser med fantastiska resultat som samlades in under vintern 2015/16. Förutom dessa återfinns en artikel om samhällsekonomiska resultat samt en artikel som försöker fånga vad som utmärker insatserna generellt.

God samverkan – för individens bästa

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • den 3 mars, 2016

Webbplatsen godsamverkan.se har skapats för att sprida kunskap och ge inspiration om välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen och innehåller en sammanställning av kunskap och erfarenheter om vad som främjar en god samverkan.

ons5feb09:30- 12:00Beredningsgruppen09:30 - 12:00

tor13feb09:00- 15:00Styrelsemöte09:00 - 15:00

tor7maj08:30- 16:30Styrelsemöte08:30 - 16:30

tor11jun09:00- 15:00Styrelsemöte09:00 - 15:00

Våra finansierade insatser

X