Samverkande framgångsfaktorer

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • den 15 september, 2015

Framgångsrika insatser och organiseringar kring utlandsfödda med omfattande samordnade rehabiliteringsbehov.

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö får en ny förbundschef

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • den 8 september, 2015

För Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö tillträdde Maria Lindgren-Tuoma som ny förbundschef i september 2015. Tidigare förbundschef Stellan Berglund kommer att biträda Maria fram till pensioneringen efter årsskiftet.

Rapport om samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden!

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • den 16 mars, 2015
Nationella Nätverket för Samordningsförbunds, NNS, har publicerat en rapport som handlar om samhällsekonomiska resultat av insatser – totalt 58 insatser sedan 2007 – som landets samordningsförbund medverkat i. Insatserna har utvärderats av Payoff Utvärdering och Analys AB. De tre samhällsekonomiska utvärderingar som Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö deltagit i ingår även i rapportunderlaget. En ny samhällsekonomisk utvärdering kommer […]

Rapport om användningen av indikatorer i samordnad rehabilitering och samverkan mellan myndigheter!

  • Skapat av Samordningsförbundet
  • den 16 mars, 2015
I NNS rapportserie har även en rapport; Hur märker vi att det blir bättre?, om framväxten och användningen av indikatorer i samordnad rehabilitering och samverkan mellan myndigheter publicerats. Temat är aktuellt även för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös del mot bakgrund av att samordningsförbundet styrelse den 5 mars beslutade att vara med i det pilotprojekt kring indikatorer som […]

tis28apr09:30- 12:00Beredningsgrupp för SF styrelse09:30 - 12:00

tor7maj08:30- 12:00Halv planeringsdag08:30 - 12:00

tor7maj13:00- 15:00Styrelsemöte13:00 - 15:00

tor11jun09:00- 15:00Styrelsemöte09:00 - 15:00

Våra finansierade insatser

MISAM
pagaende
ProAktiv
pagaende
Nästa steg
pagaende
X