DUNA Skellefteå-Norsjö

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

DUNA Skellefteå-Norsjö (Skellefteås benämning på nya DUA där även nyanlända ingår) syftar till utveckling av samverkansstrukturer som främjar långsiktighet och stabilitet för såväl individen som för ansvariga myndigheter och andra berörda aktörer. Verksamheten syftar även till att utarbeta och sjösätta en modell för samverkan mellan kommun och Arbetsförmedling för att effektivisera nyanländas och ungas etablering. Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö finansierar utveckling av minst tre yrkesinriktade spår till arbete, alla med anpassade studier och arbetsplatsförlagd verksamhet.

Kontakt

Annika Nilsson, processledare

Mobilnr: 072-209 65 33

Växel: 0910-73 50 00

E-post:

Artikel om DUNA Skellefteå-Norsjö, november 2018

Artikel om DUNA Skellefteå-Norsjö, mars 2018

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2017-10-01 - 2018-12-31
  • ProjektägareSkellefteå kommun/Vuxenutbildningen
  • SamverkansparterSkellefteå kommun, Norsjö Kommun, Arbetsförmedlingen Skellefteå/Norsjö men även fackföreträdare, branschorganisationer, näringslivsföreträdare och idéburna aktörer.
  • Styrgrupp-
  • MålgruppNyanlända personer inom etableringsuppdraget och unga 16-24 år som saknar en gymnasieutbildning.
  • KontaktpersonAnnika Nilsson, tel: 072-209 65 33
X