Fokus Långa sjukfall

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Fokus Långa sjukfall är en insats som ska säkerställa att deltagarna får det stöd de behöver. Antalet sjukfall längre än två år ökat med 100 % det senaste året i vår region. Det har tidigare saknas strategier och åtgärder för personer som är långtidssjukskrivna.

Målet med insatsen är att antalet långtidssjukskrivna ska minska. En handläggare från Försäkringskassan ska kartlägga målgruppens stödbehov och ge riktat stöd. Beroende på om en person har arbetsförmåga eller inte sker samverkan med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, ReSam, Hälso- och sjukvården, m.fl.

KONTAKT

Catarina Forsberg, chef på Försäkringskassan i Skellefteå
Telefonväxel: 0771-17 90 00
E-post

Dokument

Statusrapport Fokus långa sjukfall 2017-12-19

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2017-05-01 - 2018-06-30
  • ProjektägareFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • SamverkansparterFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • StyrgruppRepresentanter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • MålgruppPersoner som är långtidssjukskrivna
  • KontaktpersonCatarina Forsberg, Försäkringskassan, telefonväxel: 0771-17 90 00
X