Framsteg Norsjömodellen

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Framsteg Norsjömodellen är ett Finsam-projekt som riktar sig till personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet syftar till att förbereda deltagarna inför arbetslivet med hjälp av förberedande arbetsmarknadskunskap. Insatserna ska leda till riktiga jobb.

Målgrupp är nyanlända/utrikes födda personer i arbetsför ålder, som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap, kvinnor ska prioriteras.

Kontakt: Ann-Louise Nyström Harnesk, projektledare

Telefon:

E-post:

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2019-05-01 - 2020-12-31
  • ProjektägareNorsjö kommun
  • SamverkansparterNorsjö kommun och Arbetsförmedlingen
  • Styrgrupp-
  • MålgruppNyanlända/utrikes födda personer i arbetsför ålder, som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap, kvinnor ska prioriteras
  • KontaktpersonAnn-Louise Nyström Harnesk, projektledare