Hälsa för livet

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Insatsen Hälsa för livet riktar sig till dig mellan 20-30 år som vill uppnå en mer hälsosam, meningsfull och hållbar livssituation och som vill anta utmaningen att arbeta för en stärkt:

 • självbild och inre trygghet
 • välbefinnande
 • framtidstro och motivation

Hälsa för livet syftar till att du ska bli redo att börja arbeta, studera eller praktisera.

Projektet Hälsa för livet finansieras av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.

Deltagare kan hänvisas till insatsen av alla fyra myndigheter:

Skellefteå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

INSATSENS INNEHÅLL

 • Bildterapi med flera skapande och kreativa aktiviteter
 • Mental träning (strategier för hållbar livsstil)
 • Hälsoaktiviteter som stärker dig fysiskt, psykiskt och socialt
 • Samtal och gemenskap
 • Trivsel och glädje

VÅREN 2018

Tid: 12 veckor, 7 mars – 31 maj

Gruppträffar: onsdag och torsdag förmiddag

Övriga träffar: enligt överenskommelse

Plats: Castor (Föreningarnas Hus), Stationsgatan 19, 931 32 Skellefteå

Antal deltagare: 12 personer

PROJEKTLEDARE

Carita Green-Granström, tel. 070-572 08 01

Shaun Martin, tel. 072-204 84 61

Artikel, Hälsa för livet, april 2018

Skriv ut broschyren Hälsa för livet!

Verksamhetsdetaljer

 • Projektperiod2017-09-01 - 2018-06-30
 • ProjektägareSkellefteå kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • SamverkansparterDe fyra myndigheterna
 • StyrgruppRepresentanter från de fyra myndigheterna
 • MålgruppPersoner i åldrarna 20-30 år
 • KontaktpersonCarita Green-Granström, tel. 070-572 08 01