Hälsans Trädgård

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Sedan 1 juni 2013 drivs Hälsans trädgård som ordinarie verksamhet i kommunal regi.

Hälsans Trädgård erbjuder rehabiliteringsinsatser och individuellt stöd för personer mellan 16–64 år som är helt arbetslösa eller helt eller delvis sjukskrivna. Målgruppen omfattar personer med ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning och personer som har sjuk och aktivitetsersättning.

Hälsans Trädgård bygger på metoden Grön rehabilitering där man utgår från den enskilde individens inre vilja att delta. Grön rehabilitering innehåller både teoretiska och praktiska inslag.

Den teoretiska verksamheten består bland annat av föreläsningar, studiebesök på arbetsplatser och individuell planering med hälsodagbok där deltagaren får skriva ner egna upplevelser om de aktiviteter som de gjort under dagen som rör skog, natur och trädgård.

Den praktiska verksamheten består av fysiska aktiviteter i naturmiljö på Solkraft Rosengård.

Planering och skapande av rabatter, aktiviteter i växthus, ökade kunskaper om växter, jordmån mm, samt kreativa aktiviter i verkstad är några exempel.

Syftet är att personalen och deltagaren tillsammans ska försöka nå målet att närma sig arbete eller studier.

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2010-06-01 – 2013-05-31
  • ProjektägareSkellefteå kommun – Socialkontoret
  • Samverkansparter Individ- och familjeomsorgsavdelningen (Solkraft)
  • Styrgrupp-
  • MålgruppPersoner mellan 16–64 år som är arbetslösa eller helt eller delvis sjukskrivna.
  • KontaktpersonKarin Dahlgren 0910-70 26 07
  • Hemsidahttp://www.skelleftea.se/omsorg/funktionsnedsattning/daglig-verksamhet-arbete-och-sysselsattning/solkraft/solkraft-rosengard