Indikatorprojektet

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

Arbetsmarknadstorget ingår i en pilotstudie som ägs av Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS. Studien startade 2014 och 12 förbund ingår i studien. Studien syftar till att ta fram ett instrument för uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Studien leds av professor Berth Danermark och fil.dr. Susanna Larsson-Tholén, Örebro universitet. Indikatorerna skall synliggöra och spegla kvalitet (hur) och effektivitet (målnivåer) för god samverkan mellan parterna. Utveckla relevanta, begripliga, användbara, mätbara och mätsäkra indikatorer som ger information till samordningsförbunden om egen verksamhetsutveckling över tid, samt möjliggör jämförelser mellan samordningsförbund.
Kärnindikatorerna speglar olika perspektiv på genomförande och effekter av insatser. Fyra nivåer; samhälle, organisation, personal och deltagare är representerade. Tio av dem är processindikatorer och fem avser effekt. För att nå praktisk användning av indikatorerna krävs att de görs mätbara, vilket var bakgrunden till projektet.

Man kan säga att de tester som nu genomförts, och det sista görs våren 2016, resulterat i ett instrument som uppnått sådan relevans och mätsäkerhet att vi kan börja använda det i våra verksamheter under 2016.

 

Dokument

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod-
  • ProjektägareNationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS
  • SamverkansparterNNS och 12 samordningsförbund i Sverige, däribland Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.
  • Styrgrupp-
  • MålgruppDiverse verksamheter som möjliggörs bl.a. av samordningsförbundet.
  • KontaktpersonMaria Lindgren-Tuoma, förbundschef, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö, 0910-73 73 61, 070-236 58 55
  • HemsidaNNS, Indikatorprojektet