Kartläggning av Försörjningsstöd

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

Syftet med projektet är att göra en kartläggning av det långvariga behovet av försörjningsstöd i Skellefteå och i Norsjö och att beskriva orsaker till varför behov av långvarigt försörjningsstöd uppstår. I kartläggningen kommer det också att tas fram en beskrivning av vilka samverkansformer som förekommer mellan myndigheterna inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Denna beskrivning ska vara ett underlag för konkreta förbättringsförslag och metodutveckling.

Ett övergripande syfte är att ta fram en beskrivning av en samverkansmodell mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och kommunerna Skellefteå och Norsjö som på sikt ska leda till hållbara metoder, rutiner och arbetsfrämjande insatser som kan underlätta vägen till egen försörjning för individer och hushåll i Skellefteå och Norsjö.

 

Genomförande

Syftet med projektet är att göra en kartläggning av det långvariga behovet av försörjningsstöd i Skellefteå och i Norsjö och att beskriva orsaker till varför behov av långvarigt försörjningsstöd uppstår. I kartläggningen kommer det också att tas fram en beskrivning av vilka samverkansformer som förekommer mellan myndigheterna inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Denna beskrivning ska vara ett underlag för konkreta förbättringsförslag och metodutveckling.

Ett övergripande syfte är att ta fram en beskrivning av en samverkansmodell mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och kommunerna Skellefteå och Norsjö som på sikt ska leda till hållbara metoder, rutiner och arbetsfrämjande insatser som kan underlätta vägen till egen försörjning för individer och hushåll i Skellefteå och Norsjö.

 

Resultat

Syftet med projektet är att göra en kartläggning av det långvariga behovet av försörjningsstöd i Skellefteå och i Norsjö och att beskriva orsaker till varför behov av långvarigt försörjningsstöd uppstår. I kartläggningen kommer det också att tas fram en beskrivning av vilka samverkansformer som förekommer mellan myndigheterna inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Denna beskrivning ska vara ett underlag för konkreta förbättringsförslag och metodutveckling.

Ett övergripande syfte är att ta fram en beskrivning av en samverkansmodell mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och kommunerna Skellefteå och Norsjö som på sikt ska leda till hållbara metoder, rutiner och arbetsfrämjande insatser som kan underlätta vägen till egen försörjning för individer och hushåll i Skellefteå och Norsjö.

 

Slutrapport

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2014-09-01–2015-02-28
  • ProjektägareSocialkontoret, Skellefteå kommun
  • Samverkansparter-
  • StyrgruppAnders Eriksson; Arbetsförmedlingen Skellefteå, Astrid Karlsson; Försäkringskassan, Eva Edefjäll; Omsorgen Norsjö, Eva Hedlund; Socialkontoret Skellefteå, Jan Sundström; Västerbottens läns landsting, Karl-Enar Widman; Socialkontoret Skellefteå, Mattias Lindh; Arbetsförmedlingen Norsjö, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö, Ulla Stenlund; IFO Norsjö kommun
  • Målgrupp-
  • KontaktpersonEva Hedlund, projektledare, 070-604 58 16, 0910-73 50 00
  • Hemsida-
X