MedUrs

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

MedUrs är ett ESF-projekt som bedrivs i samverkan mellan Medlefors folkhögskola, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Skellefteå, Arbetsförmedlingen i Norsjö samt arbetsgivare och företag lokalt och regionalt.

Projektet erbjuder stöd och vägledningsinsatser för personer som riskerar utförsäkring eller blivit utförsäkrade efter långvarig sjukskrivning. Samtliga inom målgruppen kommer att få eller har fått slut sjukskrivningsdagar och erbjuds Arbetslivsintroduktion (ALI) hos Arbetsförmedlingen. I målgruppen ingår även personer med aktivitetsersättning.

 

Genomförande

Den första kontakten mellan deltagaren och MedUrs kan äga rum redan sex månader före personen börjar sin arbetslivsintroduktion (ALI). Kontakten initieras av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingens handläggare.

Detta sker genom ett trepartssamtal där MedUrsbeskrivs och deltagaren får ta ställning om MedUrs är ett bra alternativ för att deltagaren direkt från början ska äga sin egen process.

Varje person bestämmer själv vilka aktiviteter som ska läggas in i den egna planeringen och tidsomfattningen. Lektionerna och aktiviteterna syftar till personlig utveckling och lärande inom arbetsmarknaden. Deltagaren får ta del av anordnade aktiviteter, både på Medlefors folkhögskola och Urkraft Service AB.

Projektet består av följande insatser (urval):

Individanpassad planering – I projektet upprättar deltagaren och den personliga handledaren/FK/AF ett schema utifrån individuella behov och önskemål

Personliga samtal – Under tiden i projektet har deltagaren möjlighet till individuella samtal med handledaren/mentorn

Delaktighet – Utveckling av projektet, lektioners innehåll, upplägg och planering sker i samspel med alla deltagare för att främja tilltron till sin egen förmåga.

Arbetsprövning – Deltagaren har möjlighet att testa sin arbetsförmåga genom praktik och arbetsträning under projekttiden. Den utformas efter deltagarens personliga förutsättningar, kompetens och intresse

 

Resultat

I intervjuer som gjorts med deltagare i MedUrsinstämmer 70  helt eller delvis i påståendet att deras förutsättningar att återgå i arbete har stärkts genom projektet. Ungefär samma antal uppger att deras förmåga att hantera tillvaron på egen hand har förbättrats. Deltagarna upplever att fördelarna med MedUrs är erfarenheterna av att tydligt arbeta mot arbetsmarknaden.

Mellan april 2011 och januari 2013 passerade 78 personer MedUrs. 25 personer gick vidare till arbete, 4 till utbildning och 14 till praktik. 12 personer slutade p.g.a. pension/sjukersättning, 2 av andra skäl och 21 personer blev återremitterade.

I juni 2013 medverkade MedUrs i den årliga europeiska konferensen för Supported Employment i Dublin. Där ansvarade MedUrs för en workshop för att sprida erfarenheterna som projektet gjort av de verksamma faktorerna i en effektiv rehabiliteringsprocess som kan bidra till bättre insatser för målgruppen. Sommaren 2013 höll MedUrs även i en workshop vid Donnerska Huset under Almedalsveckan på Gotland.

MedUrs har beviljats projektuppgradering av Europeiska socialfonden. Man strävar efter att fortsätta verksamheten efter projektperioden som går ut 30 juni 2014.

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2011-04-01–2014-12-31
  • ProjektägareUrkraft Service AB
  • SamverkansparterArbetsförmedlingen (Skellefteå, Norsjö), Försäkringskassan (Skellefteå), Medlefors folkhögskola samt lokala och regionala arbetsgivare och företag
  • StyrgruppLotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Åsa Vallin; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Leif Löfroth; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
  • MålgruppKvinnor och män mellan 18–64 år som kommer från en sjukskrivning
  • KontaktpersonTherese Lundgren, projektkoordinator, 0910-579 38, 070-246 86 51
  • Hemsidamedurs.nu
X