MISAM

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Myndigheter och individ i Samarbete – MISAM

MISAM ska tillgängliggöra och samordna samhällets resurser genom att utifrån individens behov av insatser erbjuda personligt stöd, en neutral mötesplats och samlad kompetens från de olika aktörerna.

Målgruppen utgörs av personer 16 – 66 år i behov av kontakt med minst två myndigheter, behov som bara kan tillgodoses i nära samverkan mellan myndigheter/andra samhällsaktörer. Insatser och arbetssätt som initieras ska alltid organiseras med deltagarens behov och medbestämmande i centrum. Verksamheten ska erbjuda samordnat stöd och insatser med målet att stötta deltagaren mot arbete eller studier.

Verksamheten i MISAM ska bedrivas på ett sådant sätt att medverkande myndigheters representanter har ett kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Samverkan ska bygga på respekt för varandras kunskap och uppdrag. Verksamhetens mål ska spegla tillgång till samlad planering och samordnade insatser av multidisciplinära team för individer i behov av samordnat stöd.

Verksamheten sker i samverkan mellan Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö och Skellefteå kommun (Individ- och familjeomsorgen/Socialkontoret, Enheten för arbetsmarknad respektive Vuxenutbildningen), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

KONTAKT

Tomas Hedlund, teamledare

E-post:

Tel: 010-486 40 93

Verksamhetsdetaljer

  • ProjektperiodOrdinarie myndighetssamverkan
  • ProjektägareSkellefteå kommun, Individ- och familjeomsorgen/Socialkontoret
  • SamverkansparterDe fyra myndigheterna
  • StyrgruppRepresentanter från deltagande myndigheter
  • MålgruppPersoner 16 – 66 år i behov av kontakt med minst två myndigheter, behov som bara kan tillgodoses i nära samverkan
  • KontaktpersonTomas Hedlund, teamledare, tel. 010-486 40 93