MySam

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Myndighetsgemensam samverkan kring SGI0-placerade personer

MySam har sedan hösten 2018 en ny inriktning och arbetar med målgruppen personer som är sjukskrivna, saknar både arbetsförmåga och sjukpenninggrundande inkomst samt söker försörjningsstöd. Målet är egen försörjning via arbete eller studier alternativt ersättning från rätt offentligt trygghetssystem samt att arbeta fram en process och ett arbetssätt som effektiviserar och tydliggör arbetet med målgruppen.

Samverkan bygger på en nationell viljeinriktning gällande SGI0-placerade som de fyra myndigheterna, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, undertecknade i juni 2016. Syftet med viljeinriktningen är att säkerställa möjligheten till rehabilitering för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom som saknar sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Projektet drivs av Socialtjänsten (Skellefteå kommun) som gör en kartläggning och sedan kopplas de övriga myndigheterna in vid behov.

KONTAKT

Eva Hedlund, samordnare

E-post:

Tel. 070-604 58 16

DOKUMENT

Verksamhetsdetaljer

  • ProjektperiodOrdinarie myndighetssamverkan
  • ProjektägareSkellefteå kommun, Socialtjänsten
  • SamverkansparterDe fyra myndigheterna
  • StyrgruppRepresentanter från deltagande myndigheter
  • MålgruppPersoner som är sjukskrivna, saknar både arbetsförmåga och sjukpenninggrundande inkomst samt söker försörjningsstöd
  • KontaktpersonEva Hedlund, samordnare, tel. 070-604 58 16