Nästa steg

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

ESF-projektet Nästa steg syftar till att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för unga 15-24 år i Skellefteå genom tillämpning av metoderna Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS). Projektägaren Solkraft är en mellanarbetsplats i kommunal regi som fungerar som en arbetsintegrerad social verksamhet. Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö är medfinansiär.

Insatserna som kommer att genomföras på Solkraft beräknas nå cirka 60-80 deltagare under de närmaste tre åren samt ett 40-tal berörd personal som ska utbildas i metoderna. Solkraft vill testa och utveckla samverkan, förändra och anpassa arbetssätt utifrån erfarenhet och teori, samt påbörja långsiktig och varaktig implementering. En förväntad långsiktig effekt är att fler unga ska etableras på arbetsmarknaden något som Solkraft vill ska ske mer effektivt än idag.

Projektet genomförs med en blandning av interna och externa aktiviteter såsom workshops, transnationellt utbyte, deltagaraktiviteter, jämställdhets och tillgänglighetsarbete.

Målgrupp: unga kvinnor och män (15-24 år) som har hamnat utanför arbetsmarknaden eller som har avbrutit sina gymnasiestudier i förtid.

Kontaktperson: Elin Gren, projektledare

Mobilnr: 072-211 00 78

Kommunväxel: 0910-73 50 00

E-post:

Artikel om Nästa steg

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2018-03-01 - 2021-06-30
  • ProjektägareSkellefteå kommun/Individ- och familjeomsorgen/Solkraft
  • SamverkansparterDe fyra myndigheterna
  • Styrgrupp-
  • MålgruppUnga kvinnor och män (15-24 år) som har hamnat utanför arbetsmarknaden eller som har avbrutit sina gymnasiestudier i förtid
  • KontaktpersonElin Gren, projektledare, tel. 072-211 00 78