Praktikmatchen

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

Skellefteå kommun har en hög andel arbetslösa i åldrarna 16–29 år och står samtidigt inför en befolkningsmässig utmaning.

För att nå visionen: ”Skellefteå – en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. Med målet att ha 80 000 invånare år 2030”, behövs ett gemensamt krafttag mot den höga ungdomsarbetslösheten.

Företag behöver kompetens för att utvecklas, och invånare behöver arbete för att stanna. Fler unga i Skellefteå kommun behöver få möjligheten till insyn i ett yrke, stimuleras till utbildning och komma vidare i sitt arbetsliv. Praktik kan vara ett steg framåt.

Praktikmatchen är ett projekt som bedrivs av Arbetsförmedlingen i samverkan med Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet och Gymnasiekontoret. Projektet finansieras av Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.

Praktikmatchen samarbetar med Swedbank, ICA-handlarna, Skellefteå AIK, Sunnanå SK, Skellefteåföretagarna, Teknikföretagarna, Företagarna och IF Metall. Inom sina respektive företag och organisationer arbetar de på olika sätt för en framtida kompetensförsörjning, och för att ge unga bra möjligheter i arbetslivet.

Praktikmatchen utvecklar utifrån en befintlig programvara på sin hemsida ett webbverktyg som underlättar för företag och organisationer att anmäla praktikplatser som de kan erbjuda inom ramen för yrkespraktik, vägledning, arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning och rehabilitering.

De som kan ta del av praktikplatser som anmäls är arbetssökande vid Arbetsförmedlingen, unga vuxna knutna till kommunens arbetsmarknadsverksamhet och elever i gymnasieskolans verksamhet/vuxenutbildning som har behov av yrkespraktik, vägledande praktik, arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning eller arbetsträning/rehabilitering – företrädesvis unga vuxna 16–29 år.

 

Genomförande

Företaget/organisationen anmäler via Praktikmatchens webbverktyg vilka praktikplatser de kan erbjuda. Arbetsförmedling och kommun har gemensam åtkomst till dessa platser och tillsätter dem utifrån de behov som finns för deltagare inom samverkansparternas olika verksamhetsområden. Längden på praktiken kan variera från en vecka upp till sex månader.

Det är kostnadsfritt för företaget och personen är försäkrad under perioden. Handledarutbildning kan erbjudas vid behov.

Projektet består av följande insatser (praktik):

Arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning (APU) – Praktiken kan ingå som en del av utbildningen för elever på gymnasiet/vuxenutbildning

Vägledning – Personal på Gymnasiekontoret, Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet och Arbetsförmedlingen erbjuder individuell vägledning för deltagaren inför och under praktikperioden

Yrkespraktik – Praktiken syftar till att gynna både arbetsgivare/företags framtida kompetensförsörjning och deltagarens ställning på arbetsmarknaden

Rehabilitering – För den som varit sjukskriven en längre tid kan praktik vara ett steg på vägen tillbaka till arbetslivet.

 

Resultat

Som ett första steg vill Praktikmatchen hitta minst 100 nya arbetsgivare/arbetsplatser inom privat och offentlig verksamhet att samarbeta med.

Sedan projektstarten i november 2013 har ett tiotal företag registrerat sig på Praktikmatchens hemsida och tagit emot praktikanter.

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2013-10-01–2014-09-30
  • ProjektägareArbetsförmedlingen
  • SamverkansparterSkellefteå kommun Arbetsmarknadsenheten, Gymnasiekontoret, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö.
  • StyrgruppLeif Löfroth; Arbetsmarknadsenheten, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Stina Sandbladh; Arbetsförmedlingen.
  • MålgruppUnga vuxna mellan 16–29 år som är arbetssökande vid Arbetsförmedlingen, knutna till kommunens arbetsmarknadsverksamhet eller som studerar på gymnasieskolans verksamhet/vuxenutbildning
  • KontaktpersonMaria Marklund, Arbetsförmedlingen, 010-487 33 47, 0771-60 00 00 Håkan Lundberg, Skellefteå kommun, 0910-73 57 75, 0910-73 50 00
  • Hemsidawww.praktikmatchen.se
X