Psykisk hälsa Arbetsliv

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

ESF-projektet Psykisk hälsa Arbetsliv syftar till kompetensutveckling för chefer och andra nyckelpersoner med personalansvar på kvinnodominerade arbetsplatser inom socialförvaltningarna i Skellefteå, Norsjö och Arjeplog. Målet med ökad kunskap om psykisk hälsa är att skapa förutsättningar för hälsa och att minska inflödet till sjukskrivning på utsatta arbetsplatser i de tre kommunerna.

Projektet drivs av Skellefteå kommun/Individ- och familjeomsorgen/Solkraft med stöd av Samordningsförbundet som också är medfinansiär.

Målgrupp: ca 185 anställda.

Mål för de tre utbildningsspåren:

– Chefsspåret: 75 chefer

– Ekonomispåret: 20 deltagare (ekonomer)

– Traineespåret: 17 deltagare (HR-specialister)

Sista kursstarten drog igång för ytterligare 20 chefer på Socialkontoret i slutet av augusti 2019. Då hade redan två tredjedelar av utbildningarna genomförts för 30 chefer. HR-specialister har deltagit som trainees och kan erbjuda förebyggande insatser i chefs- och arbetsgrupper gällande Compassion och kränkande särbehandling. Ett digitalt material har framtagits  för chefer att arbeta med i sina arbetsgrupper. En kortversion av utbildningen planeras för avdelnings- och verksamhetschefer.

KONTAKT

Lena Stenvall, projektledare

Tel. 070-200 87 76

E-post:

Åsa Forssell, projektledare

Tel. 070-622 06 39

E-post:

Artikel om Psykisk hälsa Arbetsliv 2018-11-20 

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2018-03-01 - 2020-02-29
  • ProjektägareSkellefteå kommun/Individ- och familjeomsorgen/Solkraft
  • SamverkansparterSocialförvaltningarna i Skellefteå, Norsjö och Arjeplog.
  • Styrgrupp-
  • MålgruppAnställda, 185 st
  • KontaktpersonProjektledare: Åsa Forssell, tel. 070-622 06 39 Projektledare: Lena Stenvall, tel. 070-200 87 76
X