Psykisk Hälsa i Fokus

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

Inom flera områden ökar idag den psykiska ohälsan. Till exempel är de tre vanligaste sjukskrivningsorsakerna förknippade med psykisk ohälsa. Detta vill vi påverka i rätt riktning. Skellefteå ska vara ett gott exempel och kännetecknas som en kommun där hälsa, och särskilt den psykiska hälsan, är viktig.

Det var i januari 2014 som projektet Psykisk Hälsa i Fokus – Skellefteå 2014 invigdes under storslagna former på Nordanå i Skellefteå. Inom projektets ram har projektledarna Åsa Forssell och Lena Stenvall under året arrangerat en lång rad föreläsningar, temadagar, utbildningar och debatter för både allmänhet och personer som möter människor med psykisk ohälsa i sitt arbete.

Som en del i utvärderingen har över 1 700 personer som deltagit i minst en av aktiviteterna fått svara på frågor både om projektet i sin helhet och enskilda aktiviteter. Resultatet visar att en klar majoritet av deltagarna är nöjda med såväl temaområden som föreläsare. Nio av tio har svarat att de lärt sig något nytt som de kommer att ha nytta av i sitt privatliv, arbetsliv eller bådadera.

Projektet är viktigt som åtgärd för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Genom insatsen kan även mål inom folkhälso-, sjukvårds-, hälso- och de sociala området uppnås – exempelvis att Västerbotten ska ha världens bästa hälsa år 2020.

Projektet skapar även goda förutsättningar för att utveckla det redan framgångsrika samarbetet mellan kommun och landsting som finns idag inom folkhälso- och psykiatriområdet. kommun och Västerbottens läns landsting fortsätter samarbete kring psykisk hälsa. Målet med projektet Psykisk Hälsa i Fokus – Skellefteå 2014som startade 2014 är att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa, motverka fördomar och skapa acceptans i samhället. Under 2015 kommer projektet att särskilt lyfta frågor om arbetsliv och hälsa.

De positiva resultaten från 2014 gör att det gemensamma projektet fortsätter ytterligare ett år. Ifjol genomfördes ett antal större arrangemang som exempelvis konferensdagar och kvällsföreläsningar.

Under 2015 fördjupar vi insatserna till att även möta upp på plats i arbetslivet. Vi kommer att besöka ett antal olika arbetsplatser under våren.

 

Genomförande

– Under konstruktion –

 

Resultat

– Under konstruktion –

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2015-01-01–2015-12-31
  • ProjektägareSkellefteå kommun och Västerbottens läns landsting
  • SamverkansparterNorran, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
  • StyrgruppLena Petterson, verksamhetschef, Psykiatriska kliniken; Västerbottens läns landsting. Per Bergman, enhetschef, Solkraft, IFO, Socialkontoret; Skellefteå kommun. Anna Magnusson, HR-chef; Norran. Stellan Berglund, förbundschef; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
  • MålgruppInvånare i Skellefteå kommun
  • KontaktpersonÅsa Forssell, projektledare, 070-622 06 39, 0910-73 50 00 (växel) Lena Stenvall, 070-200 87 76, 090-785 00 00 (växel)
  • Hemsidawww.skelleftea.se/psykiskhalsa
X