NAFS Skellefteå-Norsjö

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

NAFS Skellefteå-Norsjö syftar till att etablera och utveckla myndighetssamverkan kring personer med omfattande rehabiliteringsbehov. Rehabkoordinatorerna på respektive hälsocentral får en samordnande funktion. NAFS-team bildas där Närsjukvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och  Socialtjänsten ingår.

PROJEKTETS MÅL

1. Tillgång till bred bedömning och multidisciplinära team för individer i behov av samordnat stöd.

2. Samordnade hållbara handlingsplaner för rehabilitering.

3. Effektiviserade rehabiliteringsprocesser.

4. Att minska tiden i sjukskrivning och underlätta återgången i arbete eller till en eller annan positiv lösning för individen.

KONTAKT

Eva Hedlund, processledare

E-post:

Tel. 070-604 58 16

Länk till lösenordskyddade dokument!

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2017-01-01 - tills vidare
  • ProjektägareSamordningsförbundets fyra medlemsorganisationer: Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Region Västerbotten och kommun.
  • SamverkansparterDe fyra myndigheterna
  • StyrgruppRepresentanter från alla fyra myndigheter
  • MålgruppPersoner 20-66 år som är i behov av insatser från minst tre av de samverkande myndigheterna
  • KontaktpersonEva Hedlund, processledare, tel: 070-604 58 16