SPIRA – Unga/Rätt Väg Ut

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

SPIRA – Unga är ett ESF-projekt som bedrivs av Medlefors folkhögskola. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 16–29 år som inte studerar, praktiserar eller jobbar. Deltagare utan fullständiga gymnasiebetyg prioriteras vid kö.

SPIRA – Unga arbetar i första hand med att hitta motivation till förändring av begränsande livsmönster, få bra rutiner och struktur i vardagen för att deltagare på ett effektivt sätt sedan ska klara av att sköta studier eller ett arbete. Deltagaren har möjlighet till vägledning mot t.ex. studier inom folkhögskolan eller annan skolform då det finns individuella förutsättningar för det. Det kan även göras kombinationer av t.ex. folkhögskola och praktik på företag. SPIRA – Unga ser möjligheten till olika kombinationer som en framgångsfaktor för individen.

Målet är att deltagaren ska hitta sin väg mot en egen försörjning i framtiden. SPIRA – Ungasträvar att arbeta med empowerment och med en entreprenöriell ansats i allt lärande. Medlefors folkhögskola, SPIRA – Unga, har löpande intag varje vecka och erbjuder heltidschema men med möjlighet till individuell anpassning.

SPIRA – Unga omfattar både teoretiska och praktiska insatser. Några exempel på aktiviteter är kost, hälsa, privatekonomi och samhällsorientering. Individuellt lärande och målsättningar växlas med motiverande grupparbete.

 

Genomförande

Projektet består av följande insatser (urval):

Fungerande vardagsstruktur – Deltagaren får hjälp med att upprätta rutiner och betydelsen av sömn, rörelse, motivation och kreativitet

Hälsa – Deltagaren stöttas i arbetet att nå så god psykisk, fysisk och social hälsa som möjligt

Omvärldsorientering – Deltagaren uppmuntras till delaktighet i samhället och får träna på att uttrycka sina åsikter och kunskaper genom olika övningar

Praktik – Deltagaren ges både möjlighet till praktikplats och studiebesök på arbetsplatser

 

Resultat

24 deltagare har genom projektet slussats vidare till nationella program på gymnasiet eller allmänlinje på folkhögskola.

SPIRA – Unga har även fått väldigt god respons på sina deltagarenkäter.

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2012-02-01–2014-06-30
  • ProjektägareMedlefors folkhögskola
  • Samverkansparter-
  • StyrgruppLotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Stina Sandbladh; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Siv Brännström; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
  • MålgruppUngdomar mellan 16–29 år utan fullständiga gymnasiebetyg som inte studerar, praktiserar eller jobbar
  • KontaktpersonI första hand kontaktas Johanna Larsson, studie-och yrkesvägledaren, Medlefors folkhögskola, 0910-575 50. I andra hand kontaktas Jeanette Carlsson, projektledare SPIRA – Unga, 0910-575 00, 070-575 13 67
  • Hemsidawww.medlefors.se/projekt/projektoversikt/spira-unga-ratt-vag-ut
X