TExAS

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

TExAS  (Tillträde till Examina för individer med Asperger Syndrom) är ett studiecenter i Urkrafts lokaler på Campus Skellefteå.

Det är ett ESF-projekt som bedrivs i samverkan mellan Skellefteå kommun (Socialkontorets handikappavdelning och Gymnasiekontoret), Västerbottens läns landsting (Psykiatriska kliniken) och Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö. övriga samverkanspartners är Attention, Campus, Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, CV, folkhögskolor samt andra arbetsmarknadsinsatser och projekt.

TExAS vänder sig till kvinnor och män med Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Studiecentret erbjuder förutsättningar för målgruppen att kvalificera sig till och fullgöra studier på gymnasiet, VUX, folkhögskola eller högskola/universitet. Arbetet sker i en anpassad studiemiljö i nära samarbete med olika utbildningsanordnare.

TExAS-projektet ser till helheten för individen vart de än befinner sig i sin process till högskolestudier. Projektet kan erbjuda insatser både före, under och efter studierna.

 

Genomförande

Den som vill veta mer kan mejla, ringa eller besöka TExAS på Campus Skellefteå. Eleven gör sedan upp sin plan tillsammans med en studiehandledare eller en lärare.

Deltagandet kan omfatta allt från en timme till flera dagar i veckan på studiecentret, beroende på den enskilde elevens behov och önskemål. Upplägget bestäms individuellt. Det finns sedan möjlighet att utöka innehållet i lämplig takt.

Projektet består av följande insatser (urval):

Studieplanering – Eleven upprättar en egen planering tillsammans med utbildningsanordnare, lärare och personal på TExAS studiecenter

Anpassad studiemiljö – Genom studiecentret skapas en anpassad studiemiljö utifrån elevens behov och önskemål

Hjälp med skolarbetet – Eleven får stöd i sina kurser och ämnen och hjälp med att kvalificera sig till och fullgöra sina studier

Sociala stödinsatser – Utanför studiecentret kan TExAS-projektet vid behov hjälpa elever att kontakta andra samordnare som ansvarar för boendestöd, friskvård och övriga sociala stödinsatser inom kommunen.

 

Resultat

TExAS har sedan starten av genomförandefasen i augusti 2012 fått betydligt fler elever än förväntat. I dagsläget har projektet cirka 60 elever inskrivna på studiecentret.

I november 2013 hade 8 personer på TExAS inlett studier på högskole- eller universitetsnivå.

TExAS har nyligen beviljats uppgradering av ESF. Projektet pågår fram till december 2014.

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2012-01-01–2014-12-31
  • ProjektägareUrkraft Service AB
  • SamverkansparterSkellefteå kommun (Socialkontorets Handikappavdelning och Gymnasiekontoret), Västerbottens läns landsting (Psykiatriska kliniken), Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
  • StyrgruppLotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Stina Sandbladh; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Siv Brännström; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö (ska ersättas med den nya styrgruppen)
  • MålgruppKvinnor och män med Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska funktionshinder.
  • KontaktpersonKatrin Lundmark, projektledare TExAS, 0910-579 05, 070-321 84 33
  • Hemsidawww.urkraft.se/projekt/texas