Ung Resurs

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Projektet Ung Resurs riktar sig till ungdomar 16-24 år som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet är en del i ESF-utlysningen: Vägar till arbete för dem som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

Projektet syftar till att öka deltagarnas anställningsbarhet eller föra dem närmare arbetsmarknaden samt att identifiera behov av strukturella förändringar i samverkan inom och mellan myndigheter.

Medarbetarna utbildar sig i SKAPA-metoden (Skattning av progression mot arbete) som grundar sig i ett danskt forskningsprojekt, se BIP på svenska – Væksthusets Forskningscenter (vaeksthusets-forskningscenter.dk). En viktig del i projektet är att tillvarata deltagarens erfarenhet av att befinna sig i utsatta lägen. Deras expertkunskap kommer att vara värdefull för sk tjänstedesign för hållbara och långsiktiga insatser som förebygger utanförskap.

Huvudremittent till Ung Resurs är Ungdomshälsan, ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten. Projektet kommer också ta emot ungdomar från Klara,  Barn- och ungdomspsykiatrin och Norsjö kommun.

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö är projektägare. Projektparter är Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Region Västerbotten. Samverkan kommer även att ske med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Projektet Ung Resurs bedrivs under perioden 2021-07-01 – 2022-12-31.

Läs mer om projektet, se länk: www.ungresurs.com

Kontakt

Joel Hedlund, förbundschef Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, tel. 0730-64 75 31

Elin Gren, projektledare Ung Resurs, Skellefteå kommun/ IFO/ Solkraft, tel. 072-211 00 78

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2021-02-01 - 2023-02-28
  • ProjektägareSamordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
  • SamverkansparterDe fem medlemsorganisationerna
  • StyrgruppBirgitta Lindström och Christopher Wangson, Skellefteå kommun; Eleonore Hedman, Norsjö kommun; Kerstin Eliasson och Peter Bergman, Region Västerbotten; Joel Hedlund, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
  • MålgruppUnga personer som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknad eller studier
  • KontaktpersonJoel Hedlund, representant för projektägaren, tel. 0730-64 75 31; Elin Gren, projektledare, Skellefteå kommun/IFO/Solkraft, tel. 072-211 00 78
X