Unga In

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Om Projektet

Unga In är ett nationellt projekt som ägs av Arbetsförmedlingen. Det startade 2008 i Stockholm på initiativ av Arbetsförmedlingens dåvarande generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist och Fryshusets dåvarande VD Anders Carlberg.

2011 beslutade man att utvidga verksamheten till Malmö, Göteborg, Gävle och Skellefteå. Unga In startade i Skellefteå i juni 2012.

Unga In erbjuder stöd och vägledningsinsatser för ungdomar mellan 16–24 år som varken studerar, arbetar eller finns inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Projektet har breda stödinsatser som bland annat kan omfatta personlig stöttning, praktik, utbildning, jobbskuggning, testning och motiverande insatser.

Unga In har även en förebyggande verksamhet. Den består av ett utökat samarbete när det gäller det kommunala informationsansvaret samt verksamhet i form av yrkesintroduktionsprogram och individuellt alternativ (YI och IA). Här erbjuds utbildning som kan varvas med praktik utifrån individens behov för de ungdomar som går yrkesintroduktion eller individuellt alternativ via Balderskolan.

 

Genomförande

Eftersom Unga In på egen hand måste rekrytera deltagare genomförs fortlöpande informationskampanjer. även samverkansparter som t.ex. Klockarbergets kris och behandlingscenter i Skellefteå, socialtjänsten, BUP, ungdomshälsan eller polisens ungdomsgrupp kan informera Unga In eller ungdomarna själva om projektet.

Vid första träffen med Unga In sker ett informationssamtal där ungdomen får mer information om projektet och därefter själv får ta ställning om man vill delta, förutsatt att man tillhör målgruppen. I så fall bokas ett nytt kartläggningssamtal. Då går Unga In igenom personens hela livssituation.

I samband med att deltagaren blir inskriven i projektet blir han eller hon registrerad på Arbetsförmedlingen. Sedan upprättar deltagaren och Unga In:s arbetsgrupp en gemensam handlingsplan efter individens behov och önskemål.

Projektet består av följande insatser (urval):

Kartläggning – Om en person efter Unga In:s informationssamtal går med på att ses igen så genomförs en personlig kartläggning av hans/hennes livssituation

Inskrivning på AF – Om personen väljer att gå med i projektet så skrivs deltagaren in i Arbetsförmedlingens register

Individuell handlingsplan – Unga In:s arbetsgrupp och den enskilde deltagaren upprättar tillsammans en gemensam handlingsplan utifrån individens behov och önskemål

Breda stödinsatser – Fysisk stöttning, praktik, utbildning, jobbskuggning, testning och motiverande insatser erbjuds för deltagaren.

 

Resultat

Unga In:s måluppfyllelse utvärderas på nationell nivå med lokala delmål. Unga In i Skellefteå har sedan projektstarten totalt jobbat med 116 personer. I november 2013 var 85 inskrivna.

I november 2013 hade 6 personer lämnat Unga In p.g.a. arbete och 18 inskrivna påbörjat studier. 2 personer hade avslutat projektet av okända skäl och 8 av kända skäl.

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2011-11-01–2014-12-31
  • ProjektägareArbetsförmedlingen
  • SamverkansparterSkellefteå kommun, Gävle kommun, Malmö kommun, Göteborgs stad, Stockholms Stad
  • StyrgruppUnga In har en nationell styrgrupp som består av projektägare, nationella organisationer och näringslivsrepresentanter. Unga In i Skellefteå har en lokal styrgrupp bestående av Anna Viklund; Arbetsförmedlingen, Birgitta Westring-Sandberg; Arbetsförmedlingen Rehabilitering, Siv Brännström; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Maria Lindgren-Tuoma; Gymnasiekontoret, Carina Fahlgren; rektor Balderskolan, Sara Eriksson; Skellefteå kommun, Socialkontoret samt Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö. Deltar även i samordningsförbundets styrgruppskluster.
  • MålgruppUngdomar mellan 16–24 år som varken studerar, arbetar eller finns inskrivna på Arbetsförmedlingen eller ungdomar som går yrkesintroduktionsprogram eller individuellt alternativ (YI och IA) på Balderskolan.
  • KontaktpersonIda Rönnblom, projektledare, Unga In Skellefteå, 010-487 36 88, 0771-60 00 00
  • Hemsida-
X