Vägen Vidare

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Vägen Vidare är ett europeiskt socialfondsprojekt vars syfte är att stärka personer som står lång ifrån arbetsmarknaden för att de ska kunna närma sig arbete och/eller studier och därigenom nå egen försörjning. Ett annat syfte är att öka arbetsgivares medvetenhet om Soft skills, mjuka kompetenser, och hur dessa kan matchas mot ett arbete.

Vägen Vidare sker i samverkan mellan Medlefors folkhögskola, Arbetsförmedlingen och Skellefteå kommun och delfinansieras av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.

GENOMFÖRANDE

Varje deltagare som börjar på Vägen Vidare får en handledare. Tillsammans lägger de upp en individuell aktivitetsplan som ska innehålla aktiviteter, tidsplanering och mål. Exempel på aktiviteter som genomförs på Medlefors är mental träning, fysisk aktivitet, gruppvägledning och arbetsmarknadskunskap. De har även aktiviteter ute på arbetsplatser så som studiebesök, jobbskuggning och praktik. Planen följs upp tillsammans med handledaren kontinuerligt och revideras vid behov.

För att ta del av projektet ska personen vara inskriven hos Arbetsförmedlingen eller hos Enheten för arbetsmarknad eller Enhet försörjningsstöd på Skellefteå kommun.

Handläggare från kommunen eller Arbetsförmedlingen kontaktar projektledare, Johanna Larsson, när någon från målgruppen vill börja i projektet. Vägen Vidare har löpande intag av deltagare under hela projekttiden.

KONTAKT

Johanna Larsson, projektledare
Tel. 0910-575 50
E-post: johanna.larsson@medlefors.se

 

DOKUMENT

Metodbok 

NYHETSBREV

Nyhetsbrev år 2020

Nyhetsbrev år 2019

Nyhetsbrev år 2018

Nyhetsbrev år 2017

ARTIKEL, oktober 2018

Verksamhetsdetaljer

  • Projektperiod2017-04-03 - 2020-03-31
  • ProjektägareMedlefors folkhögskola
  • SamverkansparterSkellefteå kommun och Arbetsförmedlingen
  • Styrgrupp-
  • MålgruppPersoner mellan 25 och 64 år som varit utan arbete en längre tid och står långt ifrån arbetsmarknaden
  • KontaktpersonJohanna Larsson, projektledare, tel: 0910-575 50
X