Vi Vågar!

Portfolio

Verksamhetsbeskrivning

Vi Vågar! var ett Socialstyrelseprojekt i samverkan mellan Skellefteå Kommun, Arbetsförmedlingen Skellefteå och Psykiatriska kliniken, Västerbottens läns landsting mellan 2012-08-01–2013-12-31.

Vi Vågar! erbjöd vägledning och stöd för personer mellan 16–65 år med psykisk funktionsnedsättning med ett uttalat intresse för att jobba på den öppna arbetsmarknaden.

Med psykisk funktionsnedsättning menas enligt Socialstyrelsens definition bland annat neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, Asperger Syndrom etc.), personlighetsstörningar eller andra nedsättningar av psykisk funktionsförmåga. Det viktigaste är dock inte diagnosen som sådan utan personens egen bedömning av att passa in i målgruppen.

Projektets övergripande syfte var att hjälpa målgruppen med att hitta jobb på den öppna arbetsmarknaden och underlätta både för dem och för arbetsgivare. Deltagare och vägledare i Vi Vågar! hade nära kontakt med psykiatrins öppenvårdsmottagningar.

GENOMFÖRANDE

Den vanligaste ingången under projektperioden var att intresserade personer tillsammans med sin remittent bokade tid för möte med vägledare från Vi Vågar! för att få mer information om projektet.

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt jobbade Vi Vågar! efter upparbetade regler och samarbetsvägar. Andra viktiga delar var samverkan och samsyn mellan alla som jobbar runt den enskilde individen för att kunna lyckas nå målet eget arbete.

För att underlätta samarbetet förlades Vi Vågar!till lokaler där det bedrivs flera samverkansprojekt mellan myndigheter.

Samtliga vägledare från AF och psykiatrin som jobbade i Vi Vågar! har utbildning i IPS-modellen. Under projektperioden arbetade Vägledarna från Arbetsförmedlingen en halvdag per vecka i ordinarie verksamhet. De kunde därigenom hålla sig uppdaterade om aktuella förändringar på myndigheten med tillgång till AF:s interna jobb–bank.

Vi Vågar! har använt en specialversion av metoden Supported Employment: IPS (Individual Placement and Support) med anpassning av amerikansk modell utefter förhållandena i Skellefteå.

IPS-modellen är den internationellt sett mest framgångsrika hittills när det gäller att hjälpa personer med psykiska funktionshinder att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Projektet utgick från 8 IPS-principer

 1. Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
 2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen
 3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds till alla
 4. Vanligt lönearbete är målet
 5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (team arbete)
 6. Sökandet efter arbete inleds snabbt
 7. Vägledaren/jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser
 8. Individuellt anpassat stöd utan tidsbegränsning

 

RESULTAT

Mellan oktober 2012 och december 2013 jobbade Vi Vågar! med sammanlagt 31 deltagare. Av dessa gick 2 personer vidare till arbete, 10 personer till studier och 6 personer till praktik.

Hösten 2013 stod det klart att Socialstyrelsen inte skulle bevilja finansiering för projektet Vi Vågar! för 2014. Detta innebär att Vi Vågar!, som preliminärt skulle pågå till 31/8 2014, upphörde vid årsskiftet.

I februari 2014 ska Socialstyrelsen lämna en utvärdering av hur IPS-metodiken fungerat i Sverige.

Det 30-talet deltagare som var inskrivna i projektet december 2013 slussas tillbaka till Arbetsförmedlingen eller övergår från Vi Vågar!direkt till Arbetsmarknadstorget eller SE/KomPaRe.

Verksamhetsdetaljer

 • Projektperiod2012-08-01–2013-12-31 (skulle preliminärt ha pågått till 2014-08-31).
 • ProjektägareSkellefteå kommun, Kommunledningskontoret, Arbetsmarknadsenheten
 • SamverkansparterSkellefteå Kommun, Arbetsförmedlingen i Skellefteå, Psykiatriska kliniken och Klockarbergets kris och behandlingscenter i Skellefteå, Västerbottens läns landsting, VLL
 • StyrgruppLotta Qvarnlöf; Försäkringskassan, Åsa Vallin; Arbetsförmedlingen, Per Bergman; Skellefteå kommun, Socialkontoret, Jan Midlert; Gymnasiekontoret, Leif Löfroth; Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten, Håkan Viklund; Västerbottens läns landsting, Monica Widman-Lundmark; Medlefors folkhögskola, Rolf Wikman; Urkraft Service AB, Stellan Berglund; Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
 • MålgruppPersoner mellan 16–65 år med psykisk funktionsnedsättning som vill jobba på den öppna arbetsmarknaden
 • KontaktpersonMadeleine Wikström, vägledare (anställd av Arbetsförmedlingen), 010–487 09 84 David Lindqvist, vägledare (anställd av Arbetsförmedlingen), 010–488 08 30 Marika Brettschneider, vägledare (anställd av Psykiatrin), 072–202 45 65 Karin Lundström-Rawden, projektsamordnare (Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten), 072-533 37 58
 • Hemsidawww.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
X