Blog Image

Förstudie för att skapa effektivare samverkan

  • Skapat av sfadmin
  • Den 28 mars, 2023

1 mars startade en förstudie – Samordningsförbund i samverkan – som finansieras av ESF tillsammans med Samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö och Samordningsförbundet Umeåregionen, och pågår till 31 augusti.

Elin Gren, Skellefteå kommun, är projektledare.

– Målet med förstudien är att ta fram en plan för systematiskt analysarbete och en effektivare samverkan, på lokal och regional nivå, kopplat till insatser för de målgrupper som innefattas av insatser för finansiell samverkan.

– Förstudien har vidare som målsättning att utreda förutsättningar och detaljer inför ett genomförandeprojekt. Förstudien ska alltså undersöka på vilket sätt parterna kan utföra löpande analyser samt hur dessa analyser ska följas upp. Ansatsen är således att nå en gemensam grund för analysernas innehåll/variabler samt hur organisation och resurser för detta arbete behöver vara utformat.

– Mer specifikt, strukturen för analysarbetet, inriktning/avgränsning variabler och områden, jämförbarhet, förutsättningar för utvidgat område i genomförandeansökan, utvecklad samverkan inom och mellan förbund, förutsättningar för samarbete med akademin.

Share
0 kommentarer on Förstudie för att skapa effektivare samverkan