0 kommentarer on Rapport från styrelsemöte 18:e juni