0 kommentarer on Rapport från styrelsemöte 20 november